Gayrimenkul satışı gelir vergisi istisnası!

Gayrimenkul satışı gelir vergisi istisnası! Gayrimenkul satışı gelir vergisi istisnası!

Gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde belli koşullarda satış gelir vergisi ödeniyor. Vergilendirmede istisna bedeli belirleniyor. Peki, gayrimenkul satışı gelir vergisi istisnası 2015 ne kadar?

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Gayrimenkul satışı gelir vergisi istisnası!

Gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde belli koşullarda satış gelir vergisi ödeniyor. Taşınmaz mal ve haklar, 01.01.2007 ve sonrasında elde edilmiş ise iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artış kazancı olarak değerlendiriliyor.

 

Eğer elden çıkarma, iktisap tarihinden başlayarak beş yıldan daha fazla bir süre sonra gerçekleşmişse, elde edilen kazanç değer artışı kazancı olarak vergilendirilmiyor.


Değer artış kazancı vergisi olarak da bilinen bu vergide, vergilendirilecek kazanca "safi değer artışı" deniliyor.


Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından aşağıdaki indirimlerin düşülmesi suretiyle bulunuyor:


Mal ve hakların elden çıkarılması sonucunda elde edilen değer artış kazancından indirilebilecek giderler;

— Elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedeli,

— Elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının üzerinde kalan giderler ve ödenen vergi ve harçlar.


Gayrimenkul satışı gelir vergisi istisnası 2015..

Vergilendirmede istisna bedeli belirleniyor. 5 yıl içinde satılan taşınmazdan yapılan hesaplamalara göre bu sınırdan yüksek geliri olanlar vergi ödüyor.


Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 10.600 TL olarak tespit edildi. Beyannameler 25 Mart'a kadar veriliyor.


Verginin ilk taksit ödemeleri 31 Mart'a kadar yapılıyor. İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında ödeniyor.


Değer artış kazancı nasıl beyan edilir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.compus