Gayrimenkul satışı gelir vergisi 2015!

Gayrimenkul satışı gelir vergisi 2015! Gayrimenkul satışı gelir vergisi 2015!

Taşınmaz malların iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artış kazancı olarak değerlendiriliyor. İşte gayrimenkul satışı gelir vergisi 2015...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Gayrimenkul satışı gelir vergisi 2015!

Gelir Vergisi Kanunu gereğince, taşınmaz mal ve haklar, 01.01.2007 ve sonrasında elde edilmiş ise iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artış kazancı olarak değerlendiriliyor.

 

Eğer elden çıkarma, iktisap tarihinden başlayarak beş yıldan daha fazla bir süre sonra gerçekleşmişse, elde edilen kazanç değer artışı kazancı olarak vergilendirilmiyor.


Örneğin; Bay (B), 15.05.2011 tarihinde satın almış olduğu bir konutu 09.03.2013 tarihinde satmış ve 150.000 TL kazanç elde etmiştir. Buna göre, Bay (B) konutu 01.01.2007 sonrasında satın aldığı ve alış tarihinden itibaren beş tam yıl geçmeden sattığı için elde edilen kazanç değer artış kazancı olarak vergilendirilecektir.


Bir diğer örnekle; Bayan (C), 08.04.2006 tarihinde satın almış olduğu bir konutu 17.05.2013 tarihinde satmış ve 100.000 TL kazanç elde etmiştir. Buna göre, Bayan (C) konutu 01.01.2007 öncesinde satın aldığı ve alış tarihinden itibaren dört tam yıl geçtikten sonra sattığı için elde edilen kazanç değer artış kazancı olarak vergilendirilmeyecektir. 


Bayan (C), konutunu alış tarihinden itibaren dört tam yıl  geçmeden (08.04.2010 tarihine kadar) satmış olsaydı elde ettiği kazanç değer artış kazancı olarak vergiye tabi olacaktır.


Vergilendirmede istisna bedeli belirleniyor. 5 yıl içinde satılan taşınmazdan yapılan hesaplamalara göre bu sınırdan yüksek geliri olanlar vergi ödüyor.


Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 10.600 TL olarak tespit edildi.


Yapılan hesaplamalara göre bu bedelden yüksek kazanç elde eden kimseler değer artış kazancı beyannamesi vererek vergi ödemek ile mükellef oluyor.


Verginin beyannameleri 25 Mart'a kadar veriliyor; 1. taksit ödemeleri Mart ayında yapılan verginin 2. taksitleri ise Temmuz ayında ödeniyor.


Değer artış kazancı vergisi ödemeleri için son 8 gün!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.compus