Gayrimenkul satışı vekaletname ile yapılabilir mi?

Gayrimenkul satışı vekaletname ile yapılabilir mi?Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde gayrimenkullerin vekaletname ile satışını kaleme aldı. 


Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde gayrimenkullerin vekaletname ile satışını yazdı. Tamer Heper'e bir okuyucu 'Üç oğlu bulunan anne, eşinden kalan tarla, arsa, vs. malları en büyük oğluna noter kanalıyla satıyor. Büyük oğul bu vekaletnameyle bazı mallar üzerinde tapuda alım satım işleri yapılıyor. Anne bu sefer eşinden kalan malları 10 yıl sonra ortanca oğluna noterden satıyor. Anne okuma yazma ve imza atmayı bilmiyor. Ortanca oğul bu vekaletnameyle babasından kalan annenin bütün mallarının üzerindeki hisselerini üçüncü erkek kardeşine yani küçük kardeşine satıyor. Bir gün sonra tekrar küçük kardeş aldığı malları kendisine satana tapuda satış yaparak, tapular ortanca kardeşe geçiyor. Yani annenin bütün hisseleri ortanca oğul üzerine yapılmış oluyor. Böyle üst üste noterde gerçekleştirilen satış geçerli midir?' sorusunu yöneltti. 

Gayrimenkul satışı vekaletname ile yapılabilir mi?

Tamer Heper soruyu şu şekilde yanıtladı:

Okuyucumun aklı karışık. Karışık olmasının nedeni olayda; annenin, miras kalan gayrimenkulleri üst üste noterde satması. Yani okuyucuma göre aynı mallar birkaç kardeşe satılmış. Ancak okuyucumun yanıldığı bir husus var. Şöyle; defalarca yazdığım gibi gayrimenkuller noterde satılmaz. Noterler gayrimenkullerin alım-satım mercii değillerdir. Okuyucumun mektubu biraz daha detaylı. Bu detaydan da çıkardığım nokta, annenin çocuklarına noterde vekaletname verdiği hususudur. Yani anne evlatlarına belli tarihlerde vekaletname vermiş. Bu vekaletnameler de özel vekaletnameler, yani gayrimenkul satışına izin verilen vekaletnameler olmuş. Evlatlar da bu vekaletnameleri alıp, ilgili tapu müdürlüklerine gidip satış yapmışlar.

Gayrimenkul satışı vekaletname ile yapılabilir mi?

*****

Vekaletname ile satış yapıldığı için de satıcı hep anne olmuş. Vekaletnamelerde satışa dair yetki olmasaydı, tapu müdürlükleri bu satış işlemini gerçekleştirmezlerdi. Bu satışlar yasal vekaletnameyle ve yasal bir tapu işlemi ile yapıldığına göre de geçerlik kazanmıştır. Devirlerin bedel alınıp alınmadan yapıldığı hukusu ise ayrı bir hukuki konu. Bu belki anne ve evlatlar arasında belki kardeşler arasında bir hukuki ihtilafa neden olabilecektir. Ancak satış işlemleri noterde değil, tapu müdürlüğünde yapılmıştır.

Apartmanlarda yönetici değişimi nasıl yapılır?

Gayrimenkul alırken önalım hakkı hangi durumlarda iptal olur?