28 / 05 / 2022

Yabancılarla satış vaadi sözleşmesi yapılabilir mi?

Yabancılarla satış vaadi sözleşmesi yapılabilir mi?

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı aranması uygulaması terkedilmiş olup, kanuni sınırlara uymak şartı ile gayrimenkul sahibi olabiliyor. Peki, yabancılarla satış vaadi sözleşmesi yapılabilir mi?Yabancılarla satış vaadi sözleşmesi yapılabilir mi?

Tapu Kanunu 35. Maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı aranması uygulaması terkedilmiş olup, kanuni sınırlara uymak şartı ile gayrimenkul sahibi olabiliyor.


Türkiye’de geçerli mevzuata göre, taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan resmi sözleşmelerin mutlaka taşınmazın bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapılması gerekmektedir. Ayrıca, resmi satış öncesinde noter huzurunda “satış vaadi sözleşmesi” imzalanması da mümkündür. 


Satış sözleşmesi resmi şekilde yapılan taşınmazın mülkiyetinin kazanılması Tapu Müdürlüklerinde yapılacak tescil ile mümkün olmaktadır. 


Ülkemizde mülk almak isteyen yabancıların,


- İlgilisi olduğunu kanıtlaması kaydıyla Tapu Sicil Müdürlüklerinde bahsekonu taşınmaz hakkında bilgi edinmeden hukuki bağlayıcılığı


olan sözleşmeleri imzalamamaları ve ödeme yapmamaları,


-Satıcı şahıs veya firmalar hakkında araştırma yapmadan işlemlerini başlatmamaları, ciddi ve güvenilir olduklarını ispat edemeyen şahıs


veya firmalar ile çalışmamaları uygun olacaktır.


Alım-Satım konusunda herhangi bir anlaşmazlık çıkması halinde, keyfiyetin yargıya taşınması ve Türk mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir. Türk Dışişleri Bakanlığı ve dış temsilciliklerinin yargı sürecine müdahil olmaları mümkün değildir. 


Yabancılar gayrimenkul alırken nelere dikkat etmeli?

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com