Satış vaadi sözleşmesi nasıl yapılır?

Satış vaadi sözleşmesi nasıl yapılır?

Noter tarafından düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, taraflardan birinin talebiyle tapu siciline şerh edilebiliyor.Bunun için taraflardan birinin yazılı istemi yeterli oluyor. Peki, satış vaadi sözleşmesi nasıl yapılır?Satış vaadi sözleşmesi nasıl yapılır?

Noter tarafından düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, taraflardan birinin talebiyle tapu siciline şerh edilebiliyor. Bunun için sözleşmenin sunulması ile birlikte taraflardan birinin yazılı istemi gerekiyor.


Satış vaadi sözleşmesinin geçerlik şartlarından biri de satışı vaad edilen taşınmazın belirli veya belirlenebilir olması gerekiyor.  Buna göre bir kimsenin, henüz kendisine ait olmayıp da ileride olacağı muhtemel olan bir taşınmazın satışını vaat etmesi mümkün oluyor.


Satış vaadi sözleşmesini düzenleme yetkisi sadece noterlere ait oluyor. Tapu sicil müdürlüğünün bu tür sözleşmelere yetkisi olmuyor. Ancak şerh için söz konusu satış vaadi sözleşmesinin tapu sicil müdürlüğüne ibrazı gerekiyor


İşlemin mali Yönü:

-Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 12 nolu Pozisyonu uyarınca sözleşmede yazılı bedel ile kayıtlı değerin yüksek olanından Binde 5.4 oranında harç tahsili gerekiyor.


- Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.


-Satış vaadinin devrinde tesisinde ki harçlar ve vergiler alınır ancak eski şerhin terkini için ayrıca harç alınmıyor.Emlakçı sözleşme örneği!


Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com