Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi nasıl yapılır?

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi nasıl yapılır?Gayrimenkul alıcı ve satıcısının gayrimenkul satış işlemini gerçekleştirirken gayrimenkul satış vaadi sözleşmesini imzalaması şartı bulunuyor.Peki gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi nasıl yapılır?İşte gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi..


Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi nasıl yapılır?

Alıcı ve satıcının karşılıklı olarak, satıcının taraflarca belirlenen bir bedel karşılığında gayrimenkulün satışını yapmak,alıcının da bu gayrimenkulü satın almak ve bedelini ödemek konusunda tapu sicil memuru karşısında tarafların vaat ve taahhüt beyanlarını kapsayan ve noterlerce düzenlenen sözleşme satış vaadi sözleşmeye satış vaadi sözleşmesi adı veriliyor.


Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinden noter yetkili oluyor Noterlerce düzenlenen satış vaadi sözleşmesi resmi işlemlerde geçerli oluyor.


Söz konusu işlemin tapuya şerh edilmesi şart oluyor. Ancak alıcı satış vaadi sözleşmesine dayanarak tek taraflı olarak asıl satışın yapılmasını isteyemiyor. Satıcının da bu işleme katılması gerekiyor aksi halde alıcı mahkeme yoluyla adına tescil isteyebiliyor.


Sözleşmeye tarafların fotoğraflarının yapıştırılması ve noter tarafından mühürlenmesi gerekiyor.Tarafların istemeleri halinde cayma durumunda cezai şart konulabiliyor


Şerh beş sene devam edebiliyor. Beş sene geçtikten sonra hükmü kalmıyor ve resen telkin edebiliyor. Ancak taşınmaz mal üzerine işlenen satış vadi şerhi 5 yıllık süreyi aşmış ve satış vaadi lehdarına satış yapılmamış ise gayrimenkul malikinin talebi üzerine satış vaadi lehdarının muvafakatı aranmaksızın  harçların tahsili ile taşınmaz üzerindeki şerh resen terkin ediliyor. Terkin edilen şerhin satış vaadi lehdarına bildirilmesi gerekiyor.Tapusuz ev nasıl satılır?Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com