Satış vaadi sözleşmesi noterde yapılmazsa ne olur?

Satış vaadi sözleşmesi noterde yapılmazsa ne olur?

Satış vaadi sözleşmesi, bir taşınmazın satım sözleşmesinin yapılmasını isteme hakkı veren bir ön sözleşme olarak karşımıza çıkıyor. Peki, satış vaadi sözleşmesi noterde yapılmazsa ne olur?Satış vaadi sözleşmesi noterde yapılmazsa ne olur?

Satış vaadi sözleşmesi, bir taşınmazın satım sözleşmesinin yapılmasını isteme hakkı veren bir ön sözleşme olarak karşımıza çıkıyor.


Hazırlanan bu ön sözleşme ile ana sözleşmenin akdedilmesini hüküm altına almak isteniyor. Ön sözleşmenin akdedilmesi ile taraflardan biri yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde diğer tarafın ifayı talep hakkı doğuyor.


Satış vaadi sözleşmesinin yukarıda anılan ana sözleşme açısından bağlayıcılık unsurunu taşıyabilmesi için kanunda belirtilmiş olan şekil şartına uygun olarak düzenlenmiş olması gerekiyor.


Noterlik Kanunu gereğince taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin geçerlilik kazanabilmesi için noterde düzenlenmesi gerekiyor. Peki, satış vaadi sözleşmesi noterde yapılmazsa ne olur?


Satış vaadi sözleşmesi noterde düzenlenmezse geçerlilik kazanmış olmuyor. Satış vaadi sözleşmesi, ilgilisine ayni hak değil sadece kişisel hak sağlamış oluyor. Ancak geçerli olmayan bir sözleşme üzerinden de hak aranamıyor.


Satış vaadi sözleşmesinin temel geçerlilik şartlarından biri de satış bedelinin sözleşmede belirlenmiş olmasıdır. 


Satış vaadi sözleşmesi ile belirlenen satış bedelinin ödenmesi ile vaad edilen taraf sözleşmeye dayanarak tapu iptali ve tescili isteminde bulunabilir. 


Bu doğrultuda Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E.2007/1266 K.2007/2679 13.03.2007 tarihli kararı ile vaad edilen tarafın tapu iptali veya tescili talebinde bulunabilmesi için satış vaadi sözleşmesi ile kararlaştırılan satış bedelini ödemesi gerektiğini açıkça belirtmiştir. 


Yargıtay benzer bir kararında da belirli koşullar gerçekleştiğinde davacının cebri tescil talep hakkı olduğunu belirtmiştir. Ancak vaad edilen vadesinde borcunu ödememiş ise satış vaadi sözleşmesi iptal edilebilecek ve tapuda konulan şerh sildirilebilinecektir. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi örneği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com