Kat karşılığı inşaat sözleşmesi noterde yapılmazsa ne olur?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi noterde yapılmazsa ne olur? Kat karşılığı inşaat sözleşmesi noterde yapılmazsa ne olur?

Arsası üzerinde bina inşa etmek isteyen kimseler, müteahhitler ile inşaat sözleşmesi imzalıyor. Sözleşmenin noterde yapılması gerekiyor. Peki, kat karşılığı inşaat sözleşmesi noterde yapılmazsa ne olur?Kat karşılığı inşaat sözleşmesi noterde yapılmazsa ne olur?

Arsası üzerinde bina inşa etmek isteyen kimseler, müteahhitler ile inşaat sözleşmesi imzalıyor. Bu sözleşme kapsamında yapılacak inşaata dair esaslara, tarafların hak ve sorumluluklarına yer veriliyor.


Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geçerli olabilmesi için noterde imzalanmış olması gerekiyor. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin noterde resmi düzenleme şeklinde yapılması zorunlu oluyor. 


Noterde yapılan sözleşme, tarafların notere birleşen rızalarını beyan etmeleri ve bu beyanların noter tarafından bir sözleşme şeklinde düzenlenmesi şeklinde karşımıza çıkıyor. Peki, kat karşılığı inşaat sözleşmesi noterde yapılmazsa ne olur?


Bunun dışında, tarafların kendi aralarında haricen yaptıkları veya koşullarını noterlikte yazdırmak suretiyle düzenlenen sözleşmenin altındaki imzanın noter tarafından tasdik edilmesi, sözleşmeye yasanın aradığı gibi resmi senet niteliği kazandıramıyor.


Ayrıca noterde yapılmayan sözleşmeler de geçersiz oluyor. Konu ile ilgili yargıtay kararı de şu şekilde sıralanıyor:


Yargıtay 15. HD’nin 14.5.1990 T. 989/4811-990/2181 sayılı emsal bir kararı;


“Taraflar arasındaki sözleşme, taşınmaz satış vaadini de içeren kat karşılığı inşaat yapılmasına ilişkin olup, geçerliliği için BK 213, MK 634 ve Tapu Kanunu’nun 26. ve Noterlik K. 60. madde hükümleri gereğince, noter önünde resen düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Oysa anılan sözleşmenin imza onayı şeklinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Tarafları bağlamayan bu şekildeki geçersiz sözleşmeye dayanılarak cezai şart ve tazminat ödetilmesi istenemez.”


Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi davası!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com