Kat karşılığı inşaat sözleşmesi noterde mi yapılmalı?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi noterde mi yapılmalı? Kat karşılığı inşaat sözleşmesi noterde mi yapılmalı?

İnşaat sürecinde arsa sahibi ile müteahhitin hak kaybı yaşamamaları için sözleşmenin şekil şartlarına uygun olarak hazırlanması gerekiyor. Peki, sözleşme nasıl yapılır? Kat karşılığı inşaat sözleşmesi noterde mi yapılmalı?Kat karşılığı inşaat sözleşmesi noterde mi yapılmalı?

Bir tarafta bir veya birden fazla, gerçek veya tüzel kişiliği haiz arsa sahibi ile diğer tarafta arsa sahibine karşı bina yapımını üstlenen bir veya birden fazla, gerçek veya tüzel kişiliği haiz müteahhit arasında imzalanan sözleşme kat karşılığı inşaat sözleşmesi oluyor.


İnşaat sürecinde arsa sahibi ile müteahhitin hak kaybı yaşamamaları için sözleşmenin şekil şartlarına uygun olarak hazırlanması gerekiyor. 


Peki, kat karşılığı inşaat sözleşmesi nasıl yapılır? Kat karşılığı inşaat sözleşmesi noterde mi yapılmalı?


Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geçerliliği, resmî şekilde (noter önünde re'sen düzenleme şeklinde) akdedilmesine bağlı oluyor. Bu nedenle kat karşılığı sözleşmelerinin bu şarta uygun olarak hazırlanması gerekiyor. 


Yargıtay 15. 

HD’nin 14.5.1990 

T. 989/4811-990/2181 sayılı emsal bir kararı;


“Taraflar arasındaki sözleşme, taşınmaz satış vaadini de içeren kat karşılığı inşaat yapılmasına ilişkin olup, geçerliliği için BK 213, MK 634 ve Tapu Kanunu’nun 26. ve Noterlik K. 60. madde hükümleri gereğince, noter önünde resen düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. 


Oysa anılan sözleşmenin imza onayı şeklinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Tarafları bağlamayan bu şekildeki geçersiz sözleşmeye dayanılarak cezai şart ve tazminat ödetilmesi istenemez.”Kat karşılığı inşaat sözleşmesi 2016!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com