Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi davası!

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi davası! Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi davası!

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin uygulanmasında yaşanan uyuşmazlıklar sebebi ile sözleşmenin feshedilmesi istenebiliyor. Peki, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi davası nasıl açılır?


Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi davası!

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahipleri ve müteahhit arasında imzalanıyor. Sözleşmenin uygulanmasında yaşanan uyuşmazlıklar sebebi ile sözleşmenin feshedilmesi istenebiliyor.


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi tarafların anlaşması veya mahkeme kararı ile feshediliyor. Arsa sahibi ile müteahhit karşılıklı anlaşarak kat karşılığı sözleşmesini feshedebilirler. 


Bunun dışında sözleşmenin feshine mahkeme tarafından karar verilir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi geriye etkili veya ileriye etkili olabilir.


Yargıtay'ın yerleşik içtihadına göre, inşaatın tamamlanma oranı %90'ı bulmadığı takdirde, müteahhitin yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan feshin geriye etkili sonuç doğurması gerekir. 


İnşaatın tamamlanma oranı, sözleşme konusu gayrimenkul inşaatının tüm unsurları dahil edilerek hesaplanmalıdır. İnşa edilen bir bina inşaatı olabileceği gibi, birden çok binadan oluşan site inşaatı da olabilir.


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi fesih nedenleri:

-Gecikme Nedeniyle Fesih

-İnşaatın “Önemli Ölçüde” Kusurlu ve Sözleşmeye aykırı Yapılması Nedeniyle Sözleşmenin Feshi

-Yaklaşık Bedelin Aşılması Nedeniyle Fesih.


Ayrıca;

-İnşaatın Kusurlu/Sözleşmeye Aykırı Yapılması Nedeniyle Ücrette İndirim Yapılması

-Ayıplı İşler Bedelinin Yükleniciden Alınması

-Eksik İşler Bedelinin Ödetilmesi için de dava açılabiliyor.


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi feshi için yukarıda belirtilen nedenlerin belirtildiği bir dilekçe ile Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat edilebiliyor.Kat karşılığı inşaat sözleşmesi örneği 2016!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com