Kat karşılığı inşaat sözleşmesi feshi davası nasıl açılır?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi feshi davası nasıl açılır?

Arsa sahibi ile müteahhit tarafından imzalanan inşaat sözleşmesinin uygulanmasında yaşanan uyuşmazlıklar sebebi ile sözleşmenin feshedilmesi istenebiliyor. Peki, kat karşılığı inşaat sözleşmesi feshi davası nasıl açılır?Kat karşılığı inşaat sözleşmesi feshi davası nasıl açılır?

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri arsa sahibi ile müteahhit tarafından imzalanıyor. Sözleşmede tarafların yaptıkları anlaşmaya istinaden esaslara yer veriliyor.


Ancak sözleşmenin uygulanmasında yaşanan uyuşmazlıklar sebebi ile sözleşmenin feshedilmesi istenebiliyor.


Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri tarafların anlaşması veya mahkeme kararı ile feshedilir. Arsa sahibi ile müteahhit karşılıklı anlaşarak kat karşılığı sözleşmesini feshedebilirler. 


Bunun dışında sözleşmenin feshine mahkeme tarafından karar verilir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi geriye etkili veya ileriye etkili olabilir.


Geriye etkili fesih halinde, arsa sahibi ile müteahhit hiç sözleşme imzalamamış olsalardı, o duruma dönmelerini sağlayacak bir şekilde sözleşme ilişkisinin tasfiye edilmesi amaçlanır. 


Mahkeme feshin geriye etkili olduğuna karar verirse bu amacı gerçekleştirecek adil ve hakkaniyete uygun bir şekilde sözleşmenin tasfiyesi gerçekleştirilecektir. 


Bu da arsanın tamamen arsa sahibinin tasarruf yetkisine dönmesi, eğer sözleşme tapuya şerh edildiyse sözleşmenin tapudan terkin edilmesi, müteahhite devredilen arsa payı varsa onun arsa sahibine iadesi; buna karşılık müteahhidin yaptığı inşaatın maliyetinin arsa sahibi tarafından müteahhide ödenmesi anlamına gelir.


Yargıtay'ın yerleşik içtihadına göre, inşaatın tamamlanma oranı %90'ı bulmadığı takdirde, müteahhitin yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan feshin geriye etkili sonuç doğurması gerekir. 


İnşaatın tamamlanma oranı, sözleşme konusu gayrimenkul inşaatının tüm unsurları dahil edilerek hesaplanmalıdır. İnşa edilen bir bina inşaatı olabileceği gibi, birden çok binadan oluşan site inşaatı da olabilir.Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde dikkat edilmesi gerekenler!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com