06 / 07 / 2022

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi feshi görevli mahkeme!

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi feshi görevli mahkeme!

Sözleşme imzalandıktan sonra yapılan iş, kimi zaman sözleşme esaslarına uygun olmayabiliyor. Peki, bu gibi durumlarda kat karşılığı inşaat sözleşmesi feshi davası nasıl açılır? Kat karşılığı inşaat sözleşmesi feshi davası hangi mahkemede açılır?Kat karşılığı inşaat sözleşmesi feshi görevli mahkeme!

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, elinde arsa nitelikli gayrimenkulü olan kişinin, arsa üzerinde bina inşa edilmesi karşılığında, arsasının belirli paylarının mülkiyetini, arsa sahibi ve müteahhidin (veya yüklenici) karşılıklı anlaşmalarına göre, binanın belirlenen bağımsız bölümlerinin teslimi karşılığında, müteahhide devretmeyi taahhüt etmesiyle oluşan ve tarafları birbirine karşı sorumlu ve borçlu kılan bir sözleşme olarak ifade ediliyor.


Arsa sahipleri ile müteahhit arasında imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geçerli olabilmesi için şekil şartına uygun bir şekilde imzalanmış olması gerekiyor. Bu nedenle kat karşılığı inşaat sözleşmeleri noterde düzenleniyor.


Sözleşme imzalandıktan sonra yapılan iş, kimi zaman sözleşme esaslarına uygun olmayabiliyor. Bu gibi hallerde iş sahibi müteahhite karşı fesih davası açabiliyor. 


Peki, kat karşılığı inşaat sözleşmesi feshi davası nasıl açılır? Kat karşılığı inşaat sözleşmesi feshi davası hangi mahkemede açılır?


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi feshi davası:

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi feshi görevli mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemeleri oluyor. Arsa sahibi fesih gerekçesini belirttiği bir dilekçe ile bu mahkemeye müracaat edebiliyor.


Dava, -Gecikme Nedeniyle Fesih, İnşaatın “Önemli Ölçüde” Kusurlu ve Sözleşmeye aykırı Yapılması Nedeniyle Sözleşmenin Feshi, Yaklaşık Bedelin Aşılması gibi nedenlerle açılabiliyor.Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi dilekçe örneği!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com