06 / 07 / 2022

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde dikkat edilmesi gerekenler!

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde dikkat edilmesi gerekenler!

Arsa sahipleri tarafından arsa üzerinde inşaat yapılması için genellikle kat karşılığı inşaat sözleşmeleri tercih ediliyor. Peki, tarafların kat karşılığı inşaat sözleşmesinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde dikkat edilmesi gerekenler!

Arsa sahipleri tarafından arsa üzerinde inşaat yapılması için genellikle kat karşılığı inşaat sözleşmeleri tercih ediliyor.


Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ile; Arsa sahibinin devredeceği arsa payı karşılığında, müteahhidin, kendi malzeme ve imkanlarıyla inşaat yapması, sonunda kararlaştırılacak bağımsız bölümleri arsa sahiplerine devretmeyi taahhüt ediyor.


Arsa sahibinin ileride herhangi bir problemle karşılaşmaması adına birtakım hususlara dikkat etmesi gerekiyor. Peki, kat karşılığı inşaat sözleşmesinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?


Bu sözleşmelerin, resmi şekilde tapu müdürlüğü ya da noter kanalıyla yapılması gerekiyor.


Sözleşme ile inşaat süresi, gecikme halinde sözleşmeyi fesih yetkileri ve cezai şartlar, tarafların anlaşmalarının açıkça sözleşme kapsamında belirtilmesi gerekiyor.


Arsa sahiplerine kira bedeli ödenmesi kararlaştırılmışsa bedel, süre ve şartları açıkça belirtilmelidir.


Ayrıca sözleşmede inşaat projesinin müteahhit tarafından çizileceği, ruhsat harç ve masraflarının müteahhide ait olacağı açıkça belirtilmelidir. 


İnşaatın kalitesiyle ilgili özellikle kullanılacak malzeme, taraflar arasında kararlaştırılması ve bu konuda gerekirse bir uzman tarafından teknik şartnamenin hazırlanması faydalı oluyor.Kat karşılığı inşaat sözleşmesi örneği 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com