14 / 08 / 2022

Satış vaadi sözleşmesi ne demektir?

Satış vaadi sözleşmesi ne demektir?

Satış vaadi sözleşmesi ne demektir?: Satış vaadi sözleşmesi, yapılacak satış sözleşmesinin taahhüdü niteliğini taşıyan bir sözleşme oluyor. Satış vaadi sözleşmesi ile mülkiyet hakkı alıcı durumundaki kişiye geçmiyor...
Satış vaadi sözleşmesi ne demektir? sorusuna ileride yapılacak satış sözleşmesinin taahhüdü niteliğini taşıyan bir sözleşme olarak cevap verebiliriz. Satış vaadinin şerhi ile mülkiyet geçmiyor, sadece mülkiyetin geçirilmesini isteme hakkı doğuyor. Satış vaadi sözleşmesi ne demektir? sorusunu cevapladıktan sonra bu sözleşmenin mutlaka noterden resmi bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyleyebiliriz. 


Noterler tarafından düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, taraflardan birinin talebiyle tapu siciline şerh edilebiliyor. Bunun için sözleşmenin sunulması ile birlikte taraflardan birinin yazılı istemi gerekiyor. Satış vaadi sözleşmesinin geçerlik şartlarından biri de satışı vaat edilen taşınmazın belirli veya belirlenebilir olmasıdır. Buna göre bir kimsenin, henüz kendisine ait olmayıpta ileride olacağı muhtemel olan bir taşınmazın satışını vaat etmesi mümkündür. 


İştirak halinde mülkiyette taksimle oluşacak hissenin üçüncü kişilere satışı yapılamıyor. Ancak satış vaadinin yapılmasında sakınca bulunmuyor. Hacizli ve ipotekli taşınmazların satışı da vaat edilebiliyor. Bir gayrimenkulün henüz bölünmemiş parçasının satış vaadi imar mevzuatına uygun olmak şartıyla geçerli oluyor. Ancak parçanın sınırlarının ve yüzölçümünün mutlaka belirtilmesi gerekiyor. 


Yabancı uyruklular taşınmaz mal edinebildikleri yerlerde satış vaadi alacaklısı da olabiliyorlar. Satış vaadinin şerhinden sonra beş yıl içinde tarafların tapuda kesin satış sözleşmesini imzalamaları gerekiyor. Taşınmazın sahibi mülkiyeti nakletmeye yanaşmadığı takdirde vaat alacaklısının, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde "Ferağa İcbar Davası" (Devretmeye Zorlama Davası) açarak mahkemeden karar getirmesi gerekiyor.


Satış vaadi sözleşmesi ne demektir? sorusundan sonra gelelim bu vaadin birden fazla kişiye verilip verilemeyeceğine...


Aynı taşınmaza ilişkin olarak birden çok kişiye satış vaadinde bulunulabiliyor. Bu durumda ilk sözleşme geçerli oluyor. Ancak, tapu sicil müdürlüğüne ilk getirilen sözleşmenin şerhi yapılabiliyor. Satış vaadi sözleşmesinin tapu kütüğüne şerhinden sonra getirilen diğer satış vaadi sözleşmeleri ancak mahkeme kararı ile tapu kütüğüne şerh edilebiliyor.Müteahhit ile alıcı arasında satış vaadi sözleşmesi!
Adi yazılı gayrimenkul satış sözleşmesi!
Daire satış sözleşmesi nasıl yapılır?
Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com