08 / 08 / 2022

Gayrimenkul sektöründe hareketlenme bekleniyor!

Gayrimenkul sektöründe hareketlenme bekleniyor!

REIDIN Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi & REIDIN Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi 2015 2. Çeyrek Dönem sonuçları açıklandı. Rapora göre gayrimenkul sektöründe hareketlenme bekleniyor..Hızla yükselen dolar kuru, yatırımını dolara yapan yatırımcıyı konuta yatırım yapmaya teşvik edecek. Çeyrek dönemlik olarak yaklaşık 10.000 kişiden oluşan, Türkiye'de gayrimenkul sektöründe rol alan oyuncuları kapsayan bir örneklem grubunun görüşleri ile oluşturulan REIDIN Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi & REIDIN Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi 2015 2. Çeyrek Dönem sonuçları açıklandı.


Ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan gayrimenkul sektöründe rol alan profesyonellerin, Türkiye'deki gayrimenkul sektörüne olan güvenini ölçmeyi amaçlayan REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi, 2015 yılı 2. çeyrek döneminde geçen çeyrek döneme göre %9.9 artışla 102.7 (Kısmen İyimser) olarak ölçülmüştür. Dolar kurundaki sert yükselişin ardından kurun 2.60 bandında gezinmesi; sektör profesyonellerinde, dövize yatırım yapanyatırımcıların, dolarda daha fazla artış olmayacağını düşünerek konut yatırımına yönleneceği kanısını oluşturduğu gözlemlenmiştir. Bu sebeple; önümüzdeki üç aylık süreçte, sektördeki satış ve kiralama hacminde kısmi bir artış beklenmektedir."Balans Metodu" kullanılarak, 0 - 200 aralığında elde edilen REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi değerinin 100'ün üzerine çıkması sektör hakkındaki güvenin olumlu olduğunu, 100'ün altına düşmesi ise sektör hakkındaki güvenin olumsuz olduğunu göstermektedir. Sonuçların daha etkili yorumlanabilmesi için endeks skorları, "Oldukça Kötümser", "Kötümser", "Kısmen Kötümser", "Kısmen Stabil", "Stabil", "Kısmen İyimser", "İyimser" ve "Oldukça İyimser" şeklinde alt gruplara ayrılmıştır.


Gayrimenkul sektöründe rol oynayan alt sektör temsilcilerinin güven skorları incelendiğinde, geçen çeyrek döneme göre güvenin en fazla yükseldiği sektörün bankacılık ve finans kurumlarının olduğu gözlemlenmiştir. "Bankacılık ve Finans Kurumu" temsilcileri için güven endeksi skoru %57.2 artışla 121.6(Kısmen İyimser) olarak ölçülmüştür. 2015 2. Çeyrek döneminden umutlu olan bir başka sektör grubunun "Gayrimenkul Geliştiricileri" olduğu gözlemlenmiştir. Geliştiriciler için endeks değeri %14.6 artışla 105.4 (Kısmen İyimser) olarak ölçülmüştür.  İç pazardaki daralma ve dövizdeki artışın ülkemizdeki gayrimenkul yatırımı iştahını arttırdığını düşünen geliştiriciler, önümüzdeki üç aylık süreçte yabancı yatırımcının konut yatırımına daha çok yöneleceğini, buna bağlı olarak da satışlarda kısmı bir artış olacağını düşünmektedir.


Önümüzdeki üç aylık süreçte gayrimenkul sektöründe olumlu gelişmelerin olacağını düşünen bir başka sektör temsilcileri olarak "Gayrimenkul Danışmanları" ön plana çıkmaktadır, burada endeks değeri %2.7'lik artışla 2015 2. Çeyrek dönemi için 117.7 (Kısmen İyimser) olarak ölçülmüştür. Gayrimenkul danışmanları, önümüzdeki üç aylık süreçte sektörün hareketleneceğini, mevsimsel etkilerle birlikte satış ve kiralama hacminde kısmi artış yaşanacağını düşünmektedir.


"Gayrimenkul Değerleme Uzmanları" için ise endeks değeri, %-2.3 azalışla 2015 2. Çeyrek dönemi için 97.2 olarak ölçülmüş ve geçen çeyrek Kısmen Stabil olarak kaydedilen güven 2015 2. çeyreği için Kısmen Kötümser olarak kaydedilmiştir. "Gayrimenkul Değerleme Uzmanları" önümüzdeki üç aylık süreçte geçmiş üç aylık süreçten daha olumsuz bir sektör görünümü beklentisi içerisindedir. "Gayrimenkul Değerleme Uzmanları",  dolarda yaşanan artışın maliyetlere yansıyacağını, buna bağlı olarak da konut fiyatlarında artış olacağını, oluşmaya başlayan enflasyonist ortamın da etkisiyle birlikte bireylerin konut satın alma gücünün azalma eğilimine gireceğini düşünmektedir.