05 / 07 / 2022

Gayrimenkul Yatırım Fonları'nda stopaj oranları değişti!

Gayrimenkul Yatırım Fonları'nda stopaj oranları değişti!

23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli yatırım ve döviz fonlarına ilişkin stopaj oranlarında bir takım değişiklikler yapıldı.Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarıyla ilgili vergi avantajları 23 Aralık 2020'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Belirli yatırım ve döviz fonlarına ilişkin stopaj oranlarında bir takım değişiklikler yapıldı. 

Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarıyla ilgili yapılan değişiklikler şu şekilde:

1) Gayrimenkul Yatırım Fonları Stopaj Oranı Değişikliği Hakkında;
23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli yatırım ve döviz fonlarına ilişkin stopaj oranlarında birtakım değişiklikler meydana gelmiştir.  

Söz konusu değişiklik ile 23 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında gerçek kişiler tarafından satın alınacak "Gayrimenkul Yatırım Fonlarında " herhangi bir tarihte elden çıkarılması sırasında edilecek gelirlere %0 (değişiklik öncesi dönem satın alınan fonlarda bu oran %10) stopaj uygulanacaktır.

2) Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Stopaj Oranı Değişikliği Hakkında;  
23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli yatırım ve döviz fonlarına ilişkin stopaj oranlarında birtakım değişiklikler meydana gelmiştir.  

Söz konusu değişiklik ile 23 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında gerçek kişiler tarafından satın alınacak "Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarında " herhangi bir tarihte elden çıkarılması sırasında edilecek gelirlere %0 (değişiklik öncesi dönem satın alınan fonlarda bu oran %10) stopaj uygulanacaktır.

3) Kurumlar vergisi mükellefi olan kurumların (Anonim ve Limited şirketler) GSYF’lerden elde ettikleri kar payları iştirak kazancı istisnası kapsamındadır. Girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla;
2012 yılında 6322 sayılı Kanun ile gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı içerisinde olan girişimci şirketlere kaynak tahsisinde yeni bir vergi avantajı getirilmiştir.

 Gayrimenkul Yatırım Fonları nda stopaj oranları değişti!

Türkiye’de Kurumlar vergisi mükellefi olan kurumların (Anonim ve Limited şirketler) GSYF’lerden elde ettikleri kar payları iştirak kazancı istisnası kapsamındadır. Kar payı alan şirket bu gelir üzerinden kurumlar vergisi ödemez. (K.V.K. Md: 5/(1)-a-3)

Buna göre örneğin; (X) A.Ş.’nin yıllık karı ( yıllık kurumlar vergisi matrahı ) 500 milyon ise normalde %22 oranına göre 110 milyon TL kurumlar vergisi ödemesi gerekir. Ancak bu şirket 50 milyon TL’yı mevcut veya yeni kurulan bir “Girişim Sermayesi Yatırım Fonu”na sermaye olarak katkı yapar ise yatırılan bu tutar kurumlar vergisi matrahından indirilebilecektir.

Böylece bu (X) A.Ş., 50 milyon TL* %22= 11 milyon TL daha az Kurumlar Vergisi ödeyecektir. Sonuçta ödeyeceği toplam vergi 99 milyon TL olacaktır.

İstisnadan yararlanmak için fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına yatırım yapılması gerekmektedir.

Öte yandan bu yatırımların daha sonra satılması halinde de 6 ay içinde yine aynı mahiyetteki Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına yeniden yatırım yapılmalıdır. Aksi halde başlangıçta sağlanan vergi teşviki, şartların kaybedildiği dönemde Maliye’ye geri ödenecektir. Bu durumda vergi ertelemesi imkanı söz konusu olmaktadır.

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ!

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ!

SPK'dan gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenleme!