Gayrimenkulde güven arttı!

Gayrimenkulde güven arttı!

REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi, 2018 yılı 2. çeyrekte, geçen çeyrek döneme göre yüzde 4 artışla 99.0 olarak ölçüldü...


Türkiye gayrimenkul sektörü güven endeksi genel değerlendirme sonuçları aşağıda sunulmuştur:

Gayrimenkulde güven arttı!

REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi değeri, 2018 yılı 2. çeyrekte, geçen çeyrek döneme göre %4 artışla 99.0 (Kısmen Stabil) olarak ölçülmüştür.

Türkiye gayrimenkul sektörü fiyat beklenti endeksi genel değerlendirme sonuçları aşağıda sunulmuştur:

Gayrimenkulde güven arttı!

REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi değeri, 2018 yılı 2. çeyrekte, geçen çeyrek döneme göre %11 artışla 94.0 (Kısmen Kötümser) olarak ölçülmüştür.

Buna göre, gayrimenkul fiyatlarında geçmiş üç aylık döneme göre, önümüzdeki üç aylık dönemde fiyat artış beklentisi artmıştır.

Metodoloji

REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi ve REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi, «Balans Metodu» kullanılarak hesaplanmaktadır.

“Balans Metodu”nda, anket formundaki sorulara verilen olumlu ve olumsuz yanıt oranlarının farkına 100 değeri eklenerek 0 – 200 aralığında endeks değeri elde edilmektedir.

Hesaplanan REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi değerinin «100’ün üzerine çıkması sektör hakkındaki güvenin olumlu olduğunu, 100’ün altına düşmesi ise sektör hakkındaki güvenin olumsuz olduğunu» göstermektedir.