03 / 12 / 2023

Gayrimenkullerin ecrimisil taleplerinde süre aşımı var mı?

Gayrimenkullerin ecrimisil taleplerinde süre aşımı var mı?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde ecrimisildeki beş yıllık sürenin hakları düşürüp düşürmediğini kaleme aldı. Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde ecrimisildeki beş yıllık sürenin hakları düşürüp düşürmediğini yazdı. Tamer Heper'e bir okuyucusu "Bakılmakta olan bir davada, benden çok yılları bulan ecrimisil talep olundu. Ancak sonradan öğrendim ki beş yıllık ecrimisil istenilebilirmiş. Fakat benim davamda beş yılı geçer şekilde ecrimisile karar verildi. Bu karar yanlış bir karar değil midir? Düzeltmek için ne yapabilirim?" sorusunu yöneltti.

Gayrimenkullerin ecrimisil taleplerinde süre aşımı var mı?

İşte Tamer Heper'in yanıtı...

*****

Ecrimisil taleplerinde ilginç bir durum vardır. Evet, okuyucumun bahsettiği gibi ecrimisil talebi geçmiş beş yıllık talep olunabilir. Ancak bu beş yıllık süre hak düşürücü bir süre değildir. Hak düşürücü süre demek, talep olunduğunda yargılama mercii tarafından kendiliğinden göz önüne alınacak sürelerdir.

Mesela okuyucumun olayında, şayet ecrimisildeki beş yıllık süre hak düşürücü süre olsaydı, davaya bakan mahkeme beş yıl için karar verecek, fazlasını reddedecekti. Ancak ecrimisilde beş yıl hak düşürücü süre değildir, davalının itirazı halinde göz önüne alınacak zamanaşımı süresidir.

Gayrimenkullerin ecrimisil taleplerinde süre aşımı var mı?

*****

Dolayısıyla bakılmakta olan davada beş yılı aşkın ecrimisil talep olunuyorsa, davalının beş yılı aşkın talepte bulunulamayacağı itirazını ileri sürmesi gerekmektedir. Tatbikatta bu davaları büyük çoğunlukla meslektaşlar açtığı için bu beş yıllık süreye uyup, geçmiş beş yılı talep etmektedirler. Ancak aksi bir durumda beş yıl aşılıyor ise beş yılı geçen süre için itirazda bulunulması gerekmektedir.

Okuyucum ne yapması gerektiğini de sormuş ya işte mahkeme kararları için bölge adliye mahkemelerine başvurmak mümkündür ama benim tavsiyem bir sonuç alma ihtimalinin varlığı halinde başvuru şarttır. Öncelikle açıkladığım bu hususun incelenmesini önereceğim, bir de bölge adliye mahkemelerine başvuru için tebliğden itibaren iki hafta süreyi geçirmemiş olması gerektiğini hatırlatacağım.

Kira sözleşmesini fesih hakkı ev sahibinde mi kiracıda mı?

Geri Dön