18 / 08 / 2022

Gaziantep Bayramlı Mahallesi'nin imar planı onaylandı!

Gaziantep Bayramlı Mahallesi'nin imar planı onaylandı!

Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Bayramlı Mahallesi 592 parsele ilişkin 1/25.0000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylandı...Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Bayramlı Mahallesi 592 parsele ilişkin "Gelişme Konut Alanı (E:1.20, Yençok:8 Kat), Ticaret Alanı (E:1.00, Yençok: 5 Kat), İlkokul Alanı (E:1.20, Yençok: 5 Kat), Cami ve Yol" kullanım kararlarını getiren 1/25.0000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına karar verildi.

Onaylanan imar planlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine karar verildi.

Gaziantep Bayramlı Mahallesi nin imar planı onaylandı!

Gaziantep Bayramlı Mahallesi nin imar planı onaylandı!

Gaziantep Bayramlı Mahallesi nin imar planı onaylandı!