01 / 07 / 2022

Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi Millet Bahçesi 1. Etabına (Eyüp İlçesi Alibeyköy Mahallesi 2 Ada 67 Parsel) İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 03 Ağustos 2021 tarihli ve 1374133 sayılı yazısı ile; 11 Mart 2021 tasdik tarihli İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi Millet Bahçesi 1. Etabına (Eyüp İlçesi Alibeyköy Mahallesi 2 Ada 67 Parsel) İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazların uygun bulunması suretiyle hazırlanan İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi Millet Bahçesi 1. Etabına (Eyüp İlçesi Alibeyköy Mahallesi 2 Ada 67 Parsel) İlişkin NİP-34890150 plan işlem numaralı 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34499797 plan işlem numaralı 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği ve plan açıklama raporunun plan değişikliği onama sınırına alınan kısımları, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca 03.08.2021 tarihinde Bakanlığımızca re'sen onaylandığı, plan değişikliği onama sınırı dışında kalan kısımlarının ise kesinleştiği  bildirildi.

Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 16.08.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı. 


İmar planları için tıklayın