Kartal Millet Bahçesi 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

Kartal Millet Bahçesi 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!İstanbul İli, Kartal İlçesi Esentepe ve Çavuşoğlu Mahalleleri Millet Bahçesi ve Çevresine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 22.12.2020 tarihli ve E.274394 sayılı yazısı ile; 15.10.2020 tarihinde onaylanan İstanbul ili,  Kartal ilçesi,  Esentepe ve Çavuşoğlu Mahalleleri,  Millet Bahçesi ve Çevresine İlişkin 1/5000 Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yönelik askı süresi içerisinde iletilen itirazların değerlendirildiği ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 02.12.2020 tarihli ve 132867 sayılı yazısı ekinde iletilen İstanbul ili,  Kartal ilçesi,  Esentepe ve Çavuşoğlu Mahalleleri,  Millet Bahçesi ve Çevresine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 22.12.2020 tarihinde 1 no'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (ç) bendi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca UİP-34987287 plan işlem numarası ile onaylandığı bildirildi. 

Kartal Millet Bahçesi 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 25.12.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın