Gaziosmanpaşa Pazariçi 2. Kısım riskli alana ilişkin imar planı değişikliği askıda!

Gaziosmanpaşa Pazariçi 2. Kısım riskli alana ilişkin imar planı değişikliği askıda!


İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Pazariçi Mahallesi 2. Kısım (4 Nolu Bölge) Riskli Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 19 Kasım 2021 tarihli ve 1949510 sayılı yazısı ile; İstanbul ili, Gaziosmanpaşa ilçesi, Pazariçi Mahallesi 2. Kısım (4 No’lu Bölge) sınırları içerisindeki yaklaşık 16,16 ha büyüklüğündeki Riskli Alana ilişkin NİP–34807787 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve UİP-34915842 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 6306 sayılı Afet altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanlığı 1 numaralı Kararnamesi, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri uyarınca 19 Kasım 2021 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Gaziosmanpaşa Pazariçi 2. Kısım riskli alana ilişkin imar planı değişikliği askıda!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 01 Aralık 2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın