Gaziosmanpaşa Yıldıztabya 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Yıldıztabya Mahallesi Riskli Alana İlişkin (5-6a-6c) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 08 Eylül 2021 tarihli ve 1669833 sayılı yazısı ile; İstanbul ili, Gaziosmanpaşa ilçesi, Yıldıztabya Mahallesi Riskli alana ilişkin hazırlanan (5-6A-6C) NİP- 34864015 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve UİP-34269287 plan işlem numaralı  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 6306 sayılı Afet Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9.maddesi ve ilgili yönetmelikleri uyarınca 08 Eylül 2021 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 16 Eylül 2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı. 

İmar planları için tıklayın