Gaziosmanpaşa Sarıgöl imar planı askıya çıktı! 

Gaziosmanpaşa Sarıgöl imar planı askıya çıktı!  Gaziosmanpaşa Sarıgöl imar planı askıya çıktı! 

Gaziosmanpaşa İlçesi, Sarıgöl Mahallesi, 427, 1511, 1452, 10768 Adalar ve Tescil Harici Alana ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı.İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi, Sarıgöl Mahallesi sınırları içerisinde kalan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 10.05.2015 gün ve 29351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13.04.2015 tarihli ve 2015/7602 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden “Riskli alan” olarak ilan edilen alana ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar ile Plan Açıklama Raporları 6306 sayılı Kanunun 6.Maddesi uyarınca re’sen onaylandı.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğince 07.05.2019 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Abbasağa Mah. Yıldız Cad. No:47 Beşiktaş/İSTANBUL) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın