Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Plan Notu Değişikliği askıda!

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Plan Notu Değişikliği askıda! Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Plan Notu Değişikliği askıda!

İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi'ne bağlı Sarıgöl Mahallesi, Nazım İmar Planı plan notu Değişikliğine ilişkin imar planı askıda...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 17.09.2019 tarih ve E.215925 sayılı yazısı ile; İstanbul ili, Gaziosmanpaşa İlçesi, Sarıgöl Mahallesi sınırları içerisinde Bakanlar Kurulu Kararına istinaden “Riskli Alan” ilan edilen alana ilişkin  6306 sayılı Kanunun 6. Maddesi  kapsamında onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların reddedildiği belirtilerek 37367,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğinin 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 6. Maddesi uyarınca 17.09.2019 tarihinde onaylandığı  bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 30.09.2019 tarihinden itibaren bir ay (1) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın


İmar planları için tıklayın