Gebze Belediye Meclisi'nde 'imar planı' görüşüldü!

Gebze Belediye Meclisi'nde 'imar planı' görüşüldü! Gebze Belediye Meclisi'nde 'imar planı' görüşüldü!

Gebze Belediyesi nisan ayı olağan üstü meclis toplantısı Gebze Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği olağan üstü meclis toplantısında imar planları görüşüldü.Gebze Belediyesi nisan ayı olağanüstü meclis toplantısı Gebze Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından yönetilen olağanüstü meclis toplantısı mart ayı meclis kararlarının oylanıp başladı. 

Kocaeli Denge'de yer alan habere göre; gündemin ilk sırasında yer alan Covid-19 salgını süresi boyunca belediye hizmetlerinin aksatılmaması amacıyla 2020 Yılı Ücret Tarifesinde düzeltme yapılmasıyla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun oy birliğiyle kabul edildiği meclis toplantısında Mevlana Mah. Issıkgöl Cad No: 113 300 metrekare alanın 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna tahsisine ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü teklifi, Köşklüçeşme Mah. Yeni Bağdat Cad. No: 241 de bulunan 300 metrekare alanın 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna tahsisine ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü teklifi oybirliğiyle kabul edilip onay verildi.

Gündemde yer alan diğer maddeler; 
- Covid -19 salgınından kaynaklanan zorlayıcı sebep gerekçe ile çıkarılan 7244 Sayılı Kanuna istinaden Belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda olan taşınmazlardan kira bedeli alınıp alınmayacağı, alınacaksa ne kadar alınacağı, 

- Kira alınması gerekenlerin süre uzatımına ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü teklifi 

- Belediyenin iştiraki Marmara Uzmanlar Gıda Turizm Reklam Sosyal Hizmetler ve İnş.San.Tic.Ltd.Şirketide yönetici atanması ve genel kurul toplantılarına temsilci atanması hususlarında Belediye Başkanı Zinnur BÜYÜKGÖZ ‘e yetki verilmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi 

- Covid-19’la mücadelede alınan önlemler kapsamında Belediye hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi ve bu olağanüstü süreçte Pandemi ile mücadelemizin sekteye uğramaması için Gebze Belediye Meclisince karar alınması zorunlu hallerde Pandemi ile mücadele gereğince alınacak kararlarla sınırlı olmak üzere belediyemizin karar organlarından olan encümen tarafından karar alınması için Belediye Encümenine yetki verilmesi ve akabinde alınan kararların ilk olağan meclis toplantısına sunulmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi

- Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında; işsiz kalanlar, geliri azalanlar, karantinaya alınanlar, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan kişiler ve geçim sıkıntısı çeken yardıma muhtaç kişilere temizlik, hijyen ve gıda maddeleri başta olmak üzere bütçe imkanları kapsamında destek verilmesi, ihtiyaçların belediyemiz tarafından karşılanması için gerektiğinde yardımda bulunulması, diğer kurum ve kuruluşlarla protokol yapmak konusunda Başkanlık Makamına yetki verilmesine ilişkin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü teklifi 

- Covid -19 salgınından kaynaklanan zorlayıcı sebep gerekçe ile çıkarılan 7244 Sayılı Kanuna istinaden Belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmaz satışlarında taksit ertelenmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi 

- İmar barışı ile belediyemize müracaat eden 494 adet yapı kayıtlı yapı sahipleri satış işlemi ve akabinde diğer işlemlerin yapılabilmesi, ekonomik ve sosyal hayat etkilerini azaltmak ve gecikmelerini önlemek adına ve beklentilerine cevap vermek amacıyla ekti listede bilgileri verilen yapı kayıt belgesi alan şahıslar ile bunların haleflerine doğrudan satışların yapılması hususunda Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi - Covid-19 salgını süresince belediye hizmetlerinin aksatılmaması için 11.02,2020-11.03.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan E5 2. Bölge uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi 

- Covid-19 salgını süresince belediye hizmetlerinin aksatılmaması için birikmiş bulunan ve toplanması zorunlu olarak devam eden evsel kaynaklı iri hacimli atıkların bertaraf edilebilmesi için gerektiğinde proje geliştirilmesi, uygulanması ve bu kapsamda gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi ile ihale yapılması ve taşınmaz tahsis edilmesi hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Temizlik İşleri Müdürlüğü teklifi de oy birliğiyle kabul edildi.