14 / 08 / 2022

Gebze Center AVM'nin 2020 yılı kira ekspertiz bedeli 48,6 milyon TL oldu!

Gebze Center AVM'nin 2020 yılı kira ekspertiz bedeli 48,6 milyon TL oldu!

Doğuş GYO'nun portföyünde yer alan Gebze Center AVM'nin ortalama doluluk baz alınarak hesaplanan kira ekspertiz bedeli toplamları KDV hariç 48,6 milyon TL, 2020 yılı sonunda elde edilen toplam kira gelirleri ise KDV hariç 34,4 milyon TL oldu. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 37/2 maddesi gereğince açıklama yaptı. 

Koronavirüs salgını kapsamında Doğuş GYO'nun portföyünde yer alan Gebze Center Alışveriş Merkezi'nde faaliyet gösteren kiracılarının desteklenmesini teminen, Gebze Center AVM'nin, geçici olarak faaliyetlerine ara verildiği 23 Mart 2020-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında kiracılarından kira alınmamış, Haziran ayından itibaren alışveriş merkezinin tekrar faaliyete açılmasını müteakip ziyaretçi sayısında ve cirolardaki azalış nedeniyle 2020 yıl sonuna kadar salgının ve iş hacminin seyrine paralel olarak farklı oranlarda indirimler uygulandı ve alınan tüm kararlar KAP'ta yatırımcılara duyuruldu. Tüm bu gelişmeler nedeniyle 2020 yılı sonunda, yıllık bazda ortalama doluluğa karşılık gelen yıllık ekspertiz kira bedeli ile elde edilen kira geliri karşılaştırıldığında, portföyünde bulunan Gebze Center Alışveriş Merkezinden ekspertiz kira bedelinin altında kira geliri elde edildi. 2020 yılı için Gebze Center AVM ortalama doluluk baz alınarak hesaplanan kira ekspertiz bedeli toplamları KDV hariç 48,6 milyon TL, 2020 yılı sonunda elde edilen toplam kira gelirleri ise KDV hariç 34,4 milyon TL oldu. 

Doğuş GYO'nun KAP açıklaması:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 37. maddesi uyarınca yapılan açıklamadır. 
 
Koronavirüs salgını kapsamında Şirket portföyünde yer alan Gebze Center Alışveriş Merkezi'nde faaliyet gösteren kiracılarımızın desteklenmesini teminen, Gebze Center AVM'nin, geçici olarak faaliyetlerine ara verildiği 23 Mart 2020-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında kiracılarımızdan kira alınmamış, Haziran ayından itibaren alışveriş merkezinin tekrar faaliyete açılmasını müteakip ziyaretçi sayısında ve cirolardaki azalış nedeniyle 2020 yıl sonuna kadar salgının ve iş hacminin seyrine paralel olarak farklı oranlarda indirimler uygulanmış ve alınan tüm kararlar KAP'ta yatırımcılarımıza duyurulmuştur.
 
Tüm bu gelişmeler nedeniyle 2020 yılı sonunda, yıllık bazda ortalama doluluğa karşılık gelen yıllık ekspertiz kira bedeli ile elde edilen kira geliri karşılaştırıldığında, portföyümüzde bulunan Gebze Center Alışveriş Merkezinden ekspertiz kira bedelinin altında kira geliri elde edilmiştir. 
 
2020 yılı için Gebze Center AVM ortalama doluluk baz alınarak hesaplanan kira ekspertiz bedeli toplamları KDV hariç 48,6 milyon TL, 2020 yılı sonunda elde edilen toplam kira gelirleri ise KDV hariç 34,4 milyon TL'dir.
 
İlgili konu, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak pay sahiplerine bilgi verilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.