Geçici teminat bedeli ne demek?

Geçici teminat bedeli ne demek? Geçici teminat bedeli ne demek?

Hazine arazilerinin satışının yapıldığı kimseler arasında, ilanda belirtilen geçici teminat miktarını yatıran kimseler de yer alıyor. Peki, geçici teminat bedeli ne demek? Geçici teminat bedeli ne kadar?Geçici teminat bedeli ne demek?

Hazine arazilerinin satışının yapıldığı kimseler arasında, ilanda belirtilen geçici teminat miktarını yatıran kimseler de yer alıyor. Peki geçici teminat bedeli ne demek? Hazine taşınmaz ihaleleri nasıl duyurulur?


İhale ilanları; gazete, internet ve defterdarlık binalarının ilan tahtaları olmak üzere 3 yolla duyurulur. Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olmamak üzere toplam iki defa duyuruluyor. 


Ayrıca ihalenin tahmin edilen bedeli her yıl bütçe kanunu ile belirlenen bedelin 3 katını aşıyorsa,  bir kere de resmi gazete  de yayınlanıyor.


İnternet ortamında ise ilanlar www.maliye.gov.tr/defterdarliklar/ sitesinin  taşınmaz mal ihale ilanları kısmından duyuruluyor. Ayrıca defterdarlık binasının ilan tahtalarında da duyurulara yer veriliyor.


İhalelerde geçici teminat miktarı ilanda belirtilmektedir. Bu miktar tahmin edilen bedelin % 10'u ile % 30 arasında bir bedeldir.


Tahmini bedelin %10'undan az olmamak üzere %30'una kadar geçici teminat alınabilir. Satışa konu taşınmazla ilgili tahmini satış bedeli üzerinden oluşturulacak geçici teminat miktarı ilanda belirtilir.


İhale saatinden önce Defterdarlık binasındaki muhasebe servisine yatırılacağı gibi Malmüdürlüklerine de yatırılabilir. İhale sonrası üzerine ihale kalmayanlar daha önce para yatırırken aldıkları makbuzlarla başvurarak paralarını hemen geri alabilirler. Üzerine ihale kalanlar ise tapularını alınca geçici teminatlarını geri alabilirler.


Hazine arazisi satış bedeli!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com