Geçit hakkı dava harcı 2015!

Geçit hakkı dava harcı 2015!

Geçit hakkı, başkasının arazisinden geçmek hakkı oluyor. Medeni Kanun kapsamında madde 747'de düzenlenen geçit hakkının tesisi için bir dilekçe ile dava açılabiliyor. İşte geçit hakkı dava harcı 2015..


Geçit hakkı dava harcı 2015!

Geçit hakkı, başkasının arazisinden geçmek hakkı oluyor. Medeni Kanun kapsamında madde 747'de düzenlenen geçit hakkının tesisi için bir dilekçe ile dava açılabiliyor.


Kanunen taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan malik, tam bir bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından isteyebilir.


Bu hak, ilk önce kendisinden bu geçidin istenmesi önceki mülkiyet ve yol durumuna göre en uygun düşen komşuya karşı ve daha sonra bundan en az zarar görecek olana karşı kullanılır.


Geçit hakkı davası taşınmazın bulunduğu yerin Asliye Hukuk Mahkemesinde açılıyor. Dava için bir dilekçe ile mahkemeye müracaat edilmesi ve dava harçlarının ödenmesi gerekiyor.


Geçit hakkı dava harcı ne kadar? Geçit hakkı dava harçları şu şekilde;


Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde, 27,70 TL ödeniyor.


Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (25,20 TL'den az olmamak üzere) binde 2,27 oranında harç ödeniyor.


Geçit hakkı dava dilekçesi örneği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com