Gediz Ovası sit alanı oldu mu?

Gediz Ovası sit alanı oldu mu?

Gediz Ovasının sit alanı olmasının Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp onaylanmadığına ve Gediz Ovasında Organize Sanayi Bölgesi tarafından yürütülen istimlak işlemleri mecliste konu oldu..


Gediz Ovası sit alanı oldu mu?


CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Gediz Ovasının sit alanı olmasının Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp onaylanmadığına ve Gediz Ovasında Organize Sanayi Bölgesi tarafından yürütülen istimlak işlemlerine ilişkin soru önergesi hazırladı. Biçer sorularını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e iletti.


Biçer önergesinde "Manisa ili Yunusemre ilçemize bağlı Emlakdere köyü ve civarındaki köylerin sahip olduğu 1. derece tarım arazilerindeki yapılaşmanın önlenmesi ve Gediz Ovası’nın korunmasına maksadıyla yapıldığı ifade edilen çalışmalara ilişkin aşağıdaki sorularımın cevaplanması gereği doğmuştur." diyerek 6 soru sordu.


Biçer'in soruları

1) Manisa Toprak Koruma Kurulu Tarafından onaylanarak yaklaşık 6 ay önce Bakanlığınıza gönderilen Gediz Ovasının tarımsal sit alanı ilan edileceğine (Türkiye genelindeki 184 ovayla birlikte) yönelik rapor Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış mıdır? Onaylanmış ise ne zaman onaylanmıştır? Onaylanmamış ise üzerinden 6 ay gibi bir süre geçmesine rağmen neden onaylanmamıştır? Gediz ovası ile ilgili hazırlanan rapor Bakanlar Kurulu tarafından ne zaman onaylanacaktır?


2) Manisa Gediz Ovasında Organize Sanayi tarafından yürütülen istimlak işlemleri devam etmekte midir?


3) 1. Derece tanm alanı olan arazilerin Organize Sanayi Bölgesi tarafından devam eden istimlak işlemleri bu rapor onaylandığında geri dönüşü olmayan bir sürece girecektir. Mağduriyet oluştuğu takdirde köylü ve çiftçi açısından oluşacak mağduriyetlerin ne şekilde giderilmesi planlanmaktadır?


4) Manisa Toprak Koruma Kurulu Tarafından onaylanarak yaklaşık 6 ay önce Bakanlığınıza gönderilen Gediz Ovasının tarımsal sit alanı ilan edileceğine yönelik raporun Bakanlar Kurulu’na onaya sunulmasına rağmen Manisa Gediz Ovasında Organize Sanayi tarafından yürütülen istimlak işlemleri devam etmesi çelişki oluşturmamakta mıdır? Çelişki oluşturan ve aleni şekilde mağduriyet oluşturacak bu çalışmanın yapılması ile hangi amaca ulaşılmak istenmektedir?


5) Bakanlar Kurulu onayının gecikmesine bağlı olarak köylü açısından oluşabilecek zararların tazmin edilip edilmemesine yönelik yapılan ya da yapılması planlanan herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır? Herhangi bir çalışma uygulanmakta ya da planlanmakta ise ne zaman ve ne şekilde köylünün karşılaştığı zarar giderilecektir? Köylümüzün zararları ne şekilde tazmin edilecektir?


6) Toprak Koruma Kurulu’nda hazırlandığı ifade edilen haritalarda Manisa’nın hangi bölgeleri bu haritalara göre koruma kapsamına alınmıştır?