28 / 06 / 2022

Gelsan 34 Geri Dönüşüm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Gelsan 34 Geri Dönüşüm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Çekmeköy'de Mehtap Koç tarafından kuruldu.Gelsan 34 Geri Dönüşüm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Çekmeköy'de Mehtap Koç tarafından kuruldu.

Gelsan 34 Geri Dönüşüm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
GERİ DÖNÜŞÜM 1-Ambalaj atıkları da dâhil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi, toplanması, taşınması, ayrıştırılması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanılması,tasnif edilmiş metal dışı atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması,bertaraf ile iştigal etmek ve bu amaçla tesisler kurmak, işletmek, sanayi, kentsel ve evsel atıklarının geri dönüşümüne ilişkin olarak; her türlü sanayi, kentsel ve evsel atıkların birer değerli hammadde olarak ait oldukları sanayilere geri dönüşümlerini sağlamak amacıyla hurda kağıt, karton, alüminyum içecek kutuları, pet şişeler, plastik kutu ve kaplar, tekstiller vs. toplanarak alınıp satılması ya da modern teknolojilerle organik atıklardan ayrıldıktan sonra granül hale getirilmesi, bunların granül halde veya ham olarak ilgili sanayilere alım, satımı, ithali, ihracı, PVC,Plastik, kauçuk, poliüretan vb. içerikli sanayi, kentsel ve evsel atıkların ayrıştırma ve geri dönüşüm işlerini yapmak ve bunları yarı mamul, mamul veya yan sanayi ürünü haline getirmek, Tehlikeli atıkların bertarafı ile iştigal etmek, bu amaçla tesisler kurmak, işletmek, kompost tesisleri kurmak, işletmek PVC, Plastik, kauçuk, poliüretan vb. içerikli ürün atıklarının enjeksiyon yolu ile dökülmesi, öğütülmesi, granül hale getirilmesi, bu ürünlerin ihracı, toptan ticareti, ve pazarlanması, Her türlü hurda araç lastiklerinin içlerindeki çelik ve tekstiller ayrıldıktan sonra geriye kalan lastikler öğütülerek sanayi hammaddesi olarak alınıp satılması, Her türlü hurda kabloların içlerinde bulunan bakır, alüminyum, çelik ve kablonun toplanması ve alımı, plastiklerinin ayrıştırılarak ilgili sanayilere alımı, satımı, Bu amaçlarla hurda alım merkezleri, depoları açılması, gemi söküm işletmelerinin kurulması, her türlü metallerin hurda alım ve satımının yapılması, Hurda metal, kağıt, cam, PVC, plastik, kauçuk, poliüretan vs. mamullerin preslenmesi, eritilmesi, bu mamullerin toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatı, Dökme demir, demir, demir çelik, saç ve saçtan mamul eşya ve hurdaları, bakır, nikel, alüminyum, magnezyum, berilyum, kurşun, çinko, kalay, başka adi madenler ve bunların hurdaları, adi madenlerden aletler, mutfak ve sofra takımları ve hurdaları, adi madenlerden çeşitli eşyalar ve hurdaları; bu malların yurtiçinde ve yurtdışında pazarlanması, bunlar için gerekli pazarlama örgütlerinin kurulması veya mevcutlara iştirak edilmesi, bu malların satın alınması, satılması, ithali ve ihracı, Konu ile ilgili toplama, depolama, işleme ve taşımacılık hizmetlerinin yapılması, İNŞAAT -Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı , restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak.İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak.