04 / 12 / 2022

Geriye dönük emlak vergisi iade dilekçesi!

Geriye dönük emlak vergisi iade dilekçesi!

Belediyeler haksız yere ödenmiş geriye dönük emlak vergilerinin iadesini yapıyor. Bunun için bir dilekçe ile belediyeye müracaat edilmesi gerekiyor. İşte geriye dönük emlak vergisi iade dilekçesi..Geriye dönük emlak vergisi iade dilekçesi!

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 14 Mayıs 2014 Tarih ve 53210 sayılı özelgesi ile aldığı karara göre, haksız yere ödenen emlak vergileri kişiye geri iade edilebiliyor.


Buna göre belediyeler, berekli koşulları taşımasına rağmen haksız yere ödenmiş emlak vergisi var ise geriye dönük 5 yıllık zaman aşımına uğramadan ödenen vergileri vermek zorunda kalıyor.


Geriye dönük emlak vergisi iadesi için bir dilekçe yazılması; Vergi mükellefiyetinin bulunmadığına dair belge ve T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinden alınan ve aktif sigortalı olmadığını gösterir belge ile birlikte belediyeye müracaat ediliyor.


Geriye dönük emlak vergisi iade dilekçesi örneği..


Tarih : ..../.../....

.........................BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 

Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.


- Hiçbir gelirim bulunmamaktadır.

-Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır.

- Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.


Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.

 

ADRES:                                                                                 

MÜKELLEF

                                  

Adı  ve Soyadı

                                                                                                  

(İmza)

 

 

GAYRİMENKULÜN:

Bina Vergisi Sicil No:...............................

Belediyenin Adı   :........................

Mahallesi     :.......................

Cadde ve Sokağı     :.................

No:     :.............

 

Pafta No:                                          

Ada No:                                      

Parsel No:

...................                                     

...................                                

........................

 


EKLER

1) Vergi mükellefiyetinin bulunmadığına dair belge.

2) T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinden alınan ve aktif sigortalı olmadığını gösterir belge.


Sıfır oranlı  Emlak  vergisi avantajı nasıl uygulanacak?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com
Geri Dön