03 / 10 / 2022

Geçmişe dönük emlak vergisi muafiyeti var mıdır?

Geçmişe dönük emlak vergisi muafiyeti var mıdır?

Emlak vergisi kanunu gereğince 200 metrekare büyüklüğünü geçmeyen ve tek meskene sahip olan taşınmaz sahipleri emlak vergisi ödemelerinden muaf tutuluyor. Peki, geçmişe dönük emlak vergisi muafiyeti var mıdır?Geçmişe dönük emlak vergisi muafiyeti var mıdır?

Emlak vergisi kanunu gereğince 200 metrekare büyüklüğünü geçmeyen ve tek meskene sahip olan taşınmaz sahipleri emlak vergisi ödemelerinden muaf tutuluyor.


Vergiden muaf olabilmek için gerekli koşullara sahip olan kimselerin, belediyeye giderek bildirimde bulunmaları gerekiyor. Ancak kimi mükellefler, vergiden muaf olduklarından habersiz bir şekilde vergi ödemelerine devam edebiliyor.


Çünkü emlak vergisi muafiyeti otomatik olarak uygulanmıyor, sıfır oranlı emlak vergisi koşullarını yerine getiren kimselerin belediyeye giderek durumlarını beyan etmeleri gerekiyor.


Peki bu şekilde, emlak vergisinden muaf olduğundan habersiz bir şekilde ödenen vergiler iade ediliyor mu? Geçmişe dönük emlak vergisi muafiyeti var mıdır?


Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 14 Mayıs 2014 Tarih ve 53210 sayılı özelgesine göre belediyeler, gerekli şartları taşımasına rağmen haksız yere ödenmiş emlak vergisi var ise geriye dönük 5 yıllık zaman aşımına uğramadan ödenen vergileri iade ediyor.


Buna göre bu seneden itibaren 2009'a kadar bilmeden ödenen Emlak vergisinin geriye dönük iadeleri alınabiliyor.


Emlak vergisinden muaf olanlar:

200 m2 yi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler,


Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığından ibaret bulunanlar,


Şehitlerin dul ve yetimleri, 


Gaziler.


Sıfır oranlı Emlak vergisi avantajı nasıl uygulanacak?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

Geri Dön