Giresun'da 27.3 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Giresun'da 27.3 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Giresun Merkez'de bulunan arsalı yonga fabrikası, Giresun 1. İcra Dairesi tarafından açık artırma usulüyle satışa çıkarılıyor. İhale 28 Temmuz'da saat 11:00 ile 11:10 arası yapılacak.Giresun Merkez'de bulunan arsalı yonga fabrikası, Giresun 1. İcra Dairesi tarafından 27 milyon 324 bin 782 TL'ye satılıyor.


Kıymeti: 27.324.782,83 TL1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Tapunun Giresun ili, merkez İlçesi, Teyyareüzü Mah. Teyyaredüzü Mevkii 1580 Ada No. 8 Parsel No.da kayıtlı Taşınmaz Mal, tapu kaydında arsalı yonga fabrikası ve müştemilat olarak görülmektedir. Taşınmazın üzerinde fabrika binaları, idare binası, giriş kontrol kısmında bekçi kulübesi bulunmaktadır. Ayrıca fabrika binalar dışında yeşil saha yani bahçe diğer kısımlar ise gri beton kaplıdır. Parsel hudutları ortalama 1-2 metre arası bahçe duvarı üzeri 1,5 metre yüksekliğinde tel örgü ile çevrilidir. Taşınmazın değeri Giresun 1. Asliye Hukuk (İcra Hukuk) Mahkemesinin 19/06/2014 tarih, 2013/161 esas, 2014/79 karar sayılı kesin ilamı ile tespit edilmiştir. İçerisinde bulunan makine vs. mütemmimcüz olup tapuya tescil edilmiştir.

Arsa değeri= 11.470.606,00 TL. Hammadde yongalama bölümü =360.514,83 TL, Kurutma Bölümü =3.776,37 TL, Sunta Üretim Bölümü=4.284.003,51 TL ,Suntalama Üretim Bölümü= 1.390.755,86 TL. İdare Binası= 526.081,24 TL. Saha Tanzimi Bahçe Duvarları (8 no'lu parsele isabet eden kısım= 280.717,80 TL. Tel Örgü:3.915,00 TL. Bekçi Kulübesi (8 no'lu parsele isabet eden kısım)= 5.744,32 TLdir.

Makine ve Ekipman Değeri :5.887.000,00 TL ( hammadde giriş ünitesi, kurutma ünite, tutkullama, serpme ve pres ünitesi, zımparalama ünitesi, atölyeler ve yedek parça deposu, Tunaylar marka 50 ton kapasitesi araç kantarı, ekskavatörtör oluşur. Kapalı ve açık alanda yer alan makinelerin tamamı işgörmez vaziyette olup, makinelerin işgörmeleri için detaylı bakımlarının yapılması şarttır.Bazı makinelerin elektrik tesisatı ve kontrol üniteleri sökülmüş , parçalanmış vaziyettedir. Dış ortamda kalan makinelerde paslanmalar oluşmuştur. Çatıda yer alan delikler sayesinde kapalı alanda yer alan makinelerde de paslanmalar meydana gelmiştir.)

Elektrik İşleri Toplam Değeri : 694.311,20 TL(bakır bara, boyalı kaynaklı demir direk, boyalı kaynaklı demir, gazlı kesici 36 kV 630 A, 36kV 630A koruma hücresi, 36kV 630A ölçü hücresi,

36kv 630A giriş çıkış hücresi, gaz borusu 2, "galvaniz kablo kanalı, swallow iletgen, bara nesnet izolatörü, D/H geçit izolatörü, VHD35 izolatör, izolatör demiri. K1 izolatör. K1 tek gergi tertibatı, 36kV 10kA parafudr, dahili tip ayırıcı 36kV 630A, harici tip ayırıcı 36kV 630 A, OG sigorta, 1000 kVA AG pano, topraklama levha ve gömül..36kV 30/% akım trafosu. 36kV gerilim trafosu. 36kV 1000kVA trafo.50mm2 NYY kablo topraklama, 1x50/16 XLPE 36 kV kablo, 3x150+95 NYY kablo. 3x150+95 NYY kablo başlık.50mm2 XLPE başlık, 65x65x7 köşebent 2m top, kompanzasyon pano karkası, 8-15kVAR tk teçhizatı, 26-40kVAr tk teçhizatı, sabit grup teçhizatı, 400V kondansatör bataryası, tel kafesli kapı.800 mm2 genişlikde saç pano. 800 mm2 ilave pano. özel saç pano, 0.50m2 sac tablo,3x100A'kadar NH şalter. 3x630A'kadar NH şalter, 3x1000A termik mag.şalter. çeşitli zaman rölesi.10A termikli kontaktör.25A termikli kontaktör. 16A termikli kontaktör, 63A termikli kontaktör. 100A termikli kontaktör. 160A termikli kontaktör. 200A termikli kontaktör, 3x25A yıldızüçgen gr kontaktör. 3x63A yıldızüçgen gr, Kontaktör3x80A yıldızüçgen gr. Kontaklörad, 3x 100A yıldız üçgen grup. 3x250A yıldız üçgen grup.3x2.5mm2 NYY kablo. 4x16mm2 NYY kablo. 4x6mm2 NYY kablo. 3x120+70mm2 NYY kablo,3x50+25mm2 NYY kablo. x10mm2 NYY kablo, 4x4mm2 NYY. NYY kablo.500A kadar akım trafosu.500V voltmetre, voltmetre komitatörü. Ampermetre. T- 4x20 W armatür.U-2x40 W armatür, SS1 sokak lambası, SS2 sokak lambası, zayıf akım tesisatı, yangın ihbar tesisatı.telefon santrali ve tesisatı. Aktif paratoner sistemi.çeşitli güçde hız kontrol cihazı) olmak üzere 8 no'lu parselin GENEL TOPLAM DEĞERİ : 24.987.426,13 TL'dir. Fabrikanın mütemmimcüz olduğundan ve tapuya şerh edildiğinden toplu olarak satılacaktır.Adresi : Giresun Merkez, Teyyaredüzü Mah, Batlama Yolu. 1.KM Giresun

Yüzölçümü : 32.773,16 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : İmar dahilinde olup detaylı bilgi dosyasındadır.

Kıymeti: 24.987.426,13 TL

KDV Oranı : % 18

Kaydındaki Şerhler: ipotek ve haciz şerhleri mevcut olup detaylı bilgi dosyasındadır.

1. Satış Günü: 28/07/2015 günü 11:00 -11:10 arası

2. Satış Günü: 26/08/2015 günü 11:00 -11:10 arası

Satış Yeri : GİRESUN 1. İCRA DAİRESİ ODASI2 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : GİRESUN İli, MERKEZ İlçesi, Teyyaredüzü Mah, Teyyaredüzü Mevkii, 1580 Ada No. 9

Parsel Noda kayıtlı Taşınmaz. Tapu kaydında tarla vasfında görülmektedir. Ancak fiiliyatta taşınmazın üzerinde bahçe duvarı, bekçi binası vs. mevcuttur. Parsel hudutları ortalama 1-2 metre arası bahçe duvarı, üzeri 1,5 metre yüksekliğinde tel örgü ile çevrilidir. Taşınmazın değeri 2.337.356,70 TL olarak tespit edilmiştir. Arsa değeri: 2.231.169,50 TL

Bekçi Binası (9 no'lu parsele isabet eden kısım): 14.398,70 TL

Saha Tanzimi Bahçe Duvarı (9 no'lu parsele isabet eden kısım): 91.788,50 TLGENEL TOPLAM: 2.337.356,70 TL

olup yukarıdaki müştemilat fabrikanın mütemmimcüzi olduğundan ve tapuya şerh edildiğinden toplu olarak satılacaktır.Adresi : Giresun Merkez, Teyyaredüzü Mah, Batlama Yolu. 1.KM Giresun

Yüzölçümü: 6.374,77 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu: İmar dahilinde olup detaylı bilgi dosyasındadır.

Kıymeti : 2.337.356,70 TL

KDV Oranı % 18

Kaydındaki Şerhler: Haciz ve ipotek şerhleri olup, detaylı bilgi dosyasındadır.

1. Satış Günü: 28/07/2015 günü 11:15-11:25 arası 

2. Satış Günü: 26/08/2015 günü 11:15-11:25 arası

Satış Yeri: GİRESUN 1. İCRA DAİRESİ ODASISatış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2000/209 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.