Global Asya Yapı İnşaat Hafriyat Nakliyat Limited Şirketi kuruldu!

Global Asya Yapı İnşaat Hafriyat Nakliyat Limited Şirketi kuruldu!Global Asya Yapı İnşaat Hafriyat Nakliyat Limited Şirketi Ümraniye'de 200 bin TL sermaye bedeli ile Mahmut Özyavaş tarafından kuruldu.


Global Asya Yapı İnşaat Hafriyat Nakliyat Limited Şirketi Ümraniye'de 200 bin TL sermaye bedeli ile Mahmut Özyavaş tarafından kuruldu.

Global Asya Yapı İnşaat Hafriyat Nakliyat Limited Şirketi konusu:
İNŞAAT Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. HAFRİYAT a) Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü araçla şehir içi, şehirler arası ve uluslar arası emtia, eşya ve yolcu taşımacılığı, yük taşımacılığı, kargo taşımacılığı, düğün, nişan, gezi turları, kurum ve kuruluşların personel servisçiliği, öğrenci servisçiliği, nakliye komisyonculuğunu yapmak. Bunların her türlü ihalelerine iştirak etmek ve taahhüt işleri deruhte etmek. b) Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü iç ve dış seyahat nakliye işletmeciliği, acentalığı, rehberliği gibi işleri yürütmek ve yapmak. a) Şirket konusu ile ilgili olarak iç ve dış ihalelere katılmak ve taahhütlere girmek, yerli ve yabancı firmalardan bu konularda bayilikler almak ve bayilikler vermek nakliyesini yapmak, yaptırmak, bu taahhütleri başkalarına devretmek veya başkalarından devralmak. Belirtilen konularda yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere girmek. b) Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü teçhizat, makine alet ve edevatı ile gerekli eleman ve malzemeleri imal etmek, ithal etmek, satmak, satın almak veya kiralamak ve bunları ihraç etmek veya elden çıkarmak makine ve teçhizat ile eleman ve malzemelerin yapımı ve bakımı, tamiratı için fabrika, imalathane, atölye, servis istasyonları, bürolar, teşhir ve satış mağazaları, ulaşım, nakliye ve ambarlama tesislerini kurmak, işletmek ve gerektiğinde elden çıkarmak. c) Şirket ana amacı ile ilgili olmak koşulu ile gerekli duyacağı taşınır veya taşınmaz malları satın alır, gerektiğinde fazla olanları satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu veya alacaklı olabilir. Gerektiğinde belediye kamu kurum ve kuruluşlarına yol terk edebilir, gerek kendi gerek üçüncü şahısların borç ve alacağını güvenceye bağlayacak rehin ve ipotekleri alıp verebilir, bu ipotek ve rehinleri fek edebilir, bunlar için tapu dairelerinde gerekli tüm işlemleri yapabilir, bunları devredebilir. İcabında ifraz ve tefrit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilir. Taşınır ve taşınmaz mallar kiralayabilir. Kendisine ait olanları kiraya verebilir. Taşınmaz malları için satış vaadinde bulunabileceği gibi başkalarının satış vaatlerini kabul edebilir. d) Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü izin belgeleri, karneler, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratı, izin hakkı ve emsallerini doğrudan veya başkalarından devir almak, namına tescil ettirmek, kiraya vermek, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen satmak, teknik bilgi anlaşmaları akdetmek. e) Şirket konusuna giren işler için yurt içinde ve yurt dışında piyasalardan uzun, orta, kısa vadeli krediler alabilir. Şirketin ihtiyaç duyacağı, ikrazlarda bulunabilir. Şirket alacaklarını teminat altına almak için gayri menkuller ipotek ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Kazım Karabekir Mah.Adem Yavuz Cad.No:32b Ümraniye