Çukurova Balkon

Global Ticari Emlak Yatırımları Anonim Şirketi kuruldu!

Global Ticari Emlak Yatırımları Anonim Şirketi kuruldu! Global Ticari Emlak Yatırımları Anonim Şirketi kuruldu!

Global Ticari Emlak Yatırımları Anonim Şirketi 14 Ağustos 2014 tarihinde 50 bin TL sermaye ile İstanbul Beyoğlu'nda kuruldu. Şirketin adresi; Rıhtım Caddesi No:51 Beyoğlu - İstanbul...


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!Global Ticari Emlak Yatırımları Anonim Şirketi 14 Ağustos 2014 tarihinde 50 bin TL sermaye ile İstanbul Beyoğlu'nda kuruldu.


Şirketin yönetim kurulu;


Ad Soyad Görevi - Temsil Şekli Sermaye

SERDAR KIRMAZ Yön.Kur.Başkan Yardımcısı Müştereken

MEHMET KUTMAN Yönetim Kurulu Başkanı Müştereken

AYŞEGÜL BENSEL Yönetim Kurulu Üyesi Müştereken


Global Ticari Emlak Yatırımları Anonim Şirketi iş konusu;

Şirketin başlıca amaç ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir. Şirket aşağıdaki konuların gerçekleşmesi için ticari, hukuki, mali veya idari tasarruflarda bulunabilir. 1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, arsa, ofis, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işlerini yapmak ve müstakil konut, ofis, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Tükiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale Şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15. Kendi konusu ile ilgili olarak tanıtım, satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, ayrıca başka kişi ve kuruluşların ürün ve hizmetlerinin gerek internet üzerinden gerekse başka tanıtım şekillerinde satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için her türlü hizmette bulunmak, konu ile ilgili reklamlar vermek. 16. Siteler, apartmanlar, konutlar, işyerleri, iş merkezleri ve her türlü tesisler ile diğer kurum ve kuruluşlara ait yerlerin yönetimini oluşturmak, yöneticiliğini yapmak veya yaptırmak, ayrıca konusu ile ilgili olarak deneyimli idari, teknik ve güvenlik ekibi oluşturmak, her türlü denetim, danışmanlık hizmeti yapmak veya yaptırmak, her türlü ev, bina ve işyerleri ile arsa ve araziler almak, kiralamak, kiraya vermek veya satmak,  Üçüncü kişilere ait gayrimenkullerin alımında ve satımında, kiralanmasında, danışmanlık hizmeti vermek, aracılık yapmak, yurt içinde profesyonel anlamda bina yönetimi, apartman yönetimi, site yönetimi ve her türlü gayrimenkul yönetimiyle ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi özel ve tüzel kişilerle bu konularda anlaşmalar yapmak, konuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışında acentelik, mümessillik, komisyonculuk ve distribütörlük taahhütlerinde bulunmak, 17. Konusu ile ilgili tesis yönetimi ve işletimi konularında, Kamu ve İktisadi kurum ve kuruluşlar, belediyeler, üniversiteler, kooperatifler, sandıklar, sermayesi özel ve halka açık yerli ve yabancı şirketler, gerçek kişilere ait yurt içi ve yurt dışında olmak üzere, tesis, bina, otel, motel, tatil köyü, restoran, eğlence merkezi, konut yerleşim siteleri, alışveriş merkezleri, hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler, okullar, kültür merkezleri, spor, sağlık ve sosyal hizmet tesisleri, iş ve konaklama merkezleri, fabrikalar, ticarethaneler, çamaşırhaneler, büfeler, yemekhaneler, mutfaklar, otoparklar, personel servisleriyle ilgili, aşağıda belirtilen hizmetleri yerine getirmek üzere teklifler vermek, ihale ve pazarlıklara katılmak, işletmeciliğini yapmak, şirketlerin, apartman, site, plaza, işyeri ve çarşıların yemek, ulaşım, temizlik, yönetim, güvenlik sistemleri gibi destek hizmetlerini yapmak. 18- Konusu ile ilgili teknik işletim, bina ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.Global Ticari Emlak Yatırımları Anonim Şirketi adres: Rıhtım Caddesi No:51 Beyoğlu - İstanbul