Global Yatırım, GES Enerji'den pay verecek!

Global Yatırım, GES Enerji'den pay verecek!

Global Yatırım Holding, GES Enerji'deki paylarının bir kısmının yıl sonuna kadar satışına karar verdi. Şirket yıl sonuna kadar satılmamış hisselerinin iptal edilmesini değerlendirmek üzere de çalışma başlattığını belirtti.Global Yatırım Holding bağlı ortaklığı GES Enerji AŞ'de sahip olduğu 43.05 milyon lira nominal değerli hissenin en fazla 35 milyon lira nominal değerli bölümünün yıl sonuna kadar satılması kararı aldı.


Açıklamada satışın oluşacak talebe göre öncelikle olarak yurtdışında yerleşik uzun vadeli kurumsal yatırımcılara yapılmasının amaçlandığı ifade edilerek ayrıca, "En fazla 10 milyon TL nominal değere kadar olan kısmın, talepte bulunan yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetime piyasa fiyatı üzerinden, grubumuzun diğer çalışanlarına piyasa fiyatı üzerinden yüzde 3 iskonto yapılmak suretiyle ve her halükarda 18 ay boyunca elden çıkarmama taahhüdü verilmesi koşulu ile satılmasına" karar verildiği ifade edildi.


Şirket yıl sonuna kadar satılmamış hisselerin sermaye azaltılması yoluyla iptal edilmesini değerlendirmek üzere de çalışma başlattığını belirtti.


Dünya