Go Go Travel Turizm Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!


Go Go Travel Turizm Hizmetleri Limited Şirketi 40 bin TL sermaye ile bugün Shahryar Rashtı ve Bahram Rashtı imzasıyla kuruldu.
Go Go Travel Turizm Hizmetleri Limited Şirketi 40 bin TL sermaye ile bugün Shahryar Rashtı ve Bahram Rashtı imzasıyla kuruldu.


Go Go Travel Turizm Hizmetleri Limited Şirketi iş konusu; 1) Yurtiçinde ve yurtdışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurtiçinde ve yurtdışında konaklama, seyahat, taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek ve bu konuya ilişkin tüm hizmetleri yapmak; 2) Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak; 3) Her türlü seyahat sigorta ürün ve hizmetleri için aracılık ve satış faaliyetlerinde bulunmak; 4) Yurtiçinde ve yurtdışında uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak; 5) Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak; 6) Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek; 7) Her türlü hava, deniz, kara, vasıtaları ile şehiriçi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu, öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak; 8) Yurtiçi ve yurtdışı otellerin konaklama ve ilgili tüm uçak, otobüs, gemi gibi ulaşım araçları için her türlü hizmeti gerek direkt gerekse 3. şahıs tur operatörlerinden almak, satmak ve bu maksatla alış ve satış yerleri açmak; 9) Yerli ve yabancı turizm kuruluşlarının acentelik ve mümessilliğini yapmak, hizmet ve biletlerini satmak, turizm komisyonculuğu yapmak; 10) Her türlü konaklamanın yapılabileceği tesisleri kurmak, işletmek, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak; 11) Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, kiralamak, satmak, kiraya vermek; 12) Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, spor merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurtiçinde ve yurtdışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunlar, eğlence ve yarışma programları ile benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek; 13) Yurtiçinde ve yurtdışında kongre, seminer, toplantı vb. organizasyonlar düzenlemek; 14) Her türlü üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak. Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak; 15) Her türlü restoran, kafeterya, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak. 16) Bağlılık programlarının düzenlenmesi, bonus düzenlemeleri, hediye kartları, primler, sim kartlar, mobil ve e-uygulamalar da dahil olmak üzere her türlü kartın sağlanması, benzer satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. Şirket yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için aşağıda yazılı iş ve işlemleri yapabilir: 1) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için yurtiçinde ve yurtdışında atölyeler, şirketler, tesisler, ticari ve diğer birimler kurabilir, sahip olabilir, satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir ve bunları satabilir. Amaç ve konusunun çerçevesi içinde veya bunların gerçekleşmesine yardım etmek ve artı değer yaratmak için komisyon alıp vermek, acenteler, bayiler, irtibat büroları açabilir, satış ve dağıtım organizasyonu, depolar, özel depolar açabilir; taşıma nakliye işleri, ithalat, ihracat yapabilir, ticari hareketler üstlenebilir; bu konuları organize edebilir. 2) Şirket amaç ve konusu çerçevesinde her türlü finansal, ticari ve endüstriyel işlemi yapabilir, teknik yardım, projeler, yerel ve uluslararası lisanslar, patentler, markalar, modeller, tasarımlar, işletme isimleri, know-how, beraatler, bröveler gibi soyut haklara sahip olabilir, bunlarda düzenlemeler yapabilir, kullanabilir, idaresi altında bulundurabilir, devredebilir veya yerel veya yabancı şirketlerle anlaşmalar sonucu fikri mülkiyet haklarından vazgeçebilir. 3) Şirket konusu ve amaçları doğrultusunda yurtiçinde veya yurtdışında şirketlere katılabilir, şirket kurabilir veya bunların gerçekleşmesine yardım edebilir; acente olmamak koşuluyla paylarını, kefaletlerini ve diğer güvencelerini satabilir, satın alabilir ve teminat gösterebilir. 4) Sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde kendi veya üçüncü kişilerin borçlarını teminat altına almak için ipotek kurabilir, kredilerini güçlendirmek için ipotek kurabilir, ek olarak taşınır varlıklarını kendi veya üçüncü kişilerin borçlarını teminat altına almak için rehin gösterebilir, bunların üzerinde rehin sözleşmesi yapabilir ya da şirket menfaatleri doğrultusunda elinde rehin tutabilir. Şirket gerçek veya tüzel kişilere gerçek ve maddi olarak kefil olabilir. Gerçek ve tüzel kişileri kendi adına kefil gösterebilir. 5) Bahsi geçen ticari hareketler dışında, şirketin kendisine gelecekte yararlı ve gerekli olabilecek işlerle anlaşmak istemesi durumunda, Müdürler Kurulu önerisi üzerine Genel Kurulun onayına sunulacaktır ve bundan sonra şirket bu işleri idare edebilecektir.Go Go Travel Turizm Hizmetleri Limited Şirketi adres; KOCATEPE MH.T.ME.BL.CUMHURİYET CD.LA MARTİN SK.O.LA MAR.5 5/6 BEYOĞLU