Gölbaşı İncek imar planı değişikliği askıda!

Gölbaşı İncek imar planı değişikliği askıda!Ankara Gölbaşı ilçesine bağlı İncek Mahallesi 170 ada 2,3,4,5 ve 6 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği bugün askıya çıkarıldı...Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 Temmuz 2015 gün ve 1425 sayılı kararı ile onaylanan “Gölbaşı İlçesi, İncek Mahallesi 170 ada 2,3,4,5 ve 6 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği'' bugün askıya çıktı. İmar planı 15 Eylül 2015 tarihinde askıdan inecek.İmar planı için tıklayınız