Gölbaşı'nda 2 parsel için imar değişikliğine gidildi!

Gölbaşı'nda 2 parsel için imar değişikliğine gidildi! Gölbaşı'nda 2 parsel için imar değişikliğine gidildi!

Özelleştirme Yüksek Kurulu, Gölbaşı sınırlarındaki 2 parsel için imar değişikliğine gitti. Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğimin kabulüne dair kararının yürütmesi durduruldu.

Özelleştirme Yüksek Kurulu, Gölbaşı sınırlarındaki 2 parsel için imar değişikliğine gitti.  Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararına göre, Gölbaşı'nın Ballıkpınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan eski 569 ve 570 numaralı parsellere ilişkin 1/25.000 ölçekli Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğimin kabulüne dair kararının yürütmesi durduruldu. 


Mahkeme kararlarının gereklerinin yerine getirilmesine yönelik yeni planlamaya gidildi. Buna göre, söz konusu parsellerin gelişme konut, ticaret, ilköğretim tesisleri, ortaöğretim tesisleri, anaokulu, sağlık tesisleri, dini tesis, belediye hizmet, kentsel spor, LPG ve akaryakıt satış istasyonu, sosyal ve kültürel tesis, trafo, park, çocuk bahçesi ve yol kullanım alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/25.000 Ölçekli Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylandı. 


Ankara 24 Saat