Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Metrosu imar planı değişikliği askıda!

Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Metrosu imar planı değişikliği askıda! Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Metrosu imar planı değişikliği askıda!

Ataşehir İlçesi, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Raylı Sistem Hattının İstanbul Finans Merkezi Sınırları İçerisinde Kalan Kısımlarına İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Askıya çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 23.01.2019 tarihli ve E.18057 sayılı yazısı ile; Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Raylı Sistem Hattının İstanbul Finans Merkezi sınırları içerisinde kalan kısımlarına ilişkin olarak Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği tekliflerinin 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri ile Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesi’nin 97(ğ) maddesi uyarınca 23.01.2019 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 04.02.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın