Çukurova Balkon

Grinar Mimarlık İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Grinar Mimarlık İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Grinar Mimarlık İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Grinar Mimarlık İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ertan Sabancı tarafından 20 bin TL sermaye ile 9 Mart'ta Ümraniye, Şerifali Mahallesi, Tavukçuoğlu Caddesi'nde kuruldu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Grinar Mimarlık İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ertan Sabancı tarafından 20 bin TL sermaye ile 9 Mart'ta Ümraniye, Şerifali Mahallesi, Tavukçuoğlu Caddesi'nde kuruldu. 


Grinar Mimarlık İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-Yurt içinde ve yurt dışından almış olduğu her türlü plan projelerin çizimini, tadilatını ve taahhüdünü yapmak veya başka firma ile birlikte yürütmek. Bunları uygulamaya koymak,  fenni mesul lük almak, proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve  iskan ruhsat işlemleri yapmak. 2- Her türlü inşaat, müteahhitlik, taahhüt işleri kat karşılığı, mesken ve işyerleri inşaatları  yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve  çevre düzenlemeleri, dekorasyon, turistik tesisler yapmak ve işletmek. 3- Yeni ürün tasarımları yaparak patent almak. Tasarım danışmanlığı ve ar-ge çalışmaları  yürüterek kendi tasarımlarını uygulamak ve pazarlamak. 4- Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm  bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksım ile bunlar gibi tüm bilişim  sistemleri, endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro  hizmetleri vermek, internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web  sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak. 5- Her türlü gıda ürünleri imalatı, ithalatı, ihracatı, alımı, satımı yapmak. 6- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir,  kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir,  ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna,  gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit  yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle  ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve  tasarrufları gerçekleştirebilir  7- Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda  bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik,  komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir ithalat-ihracat yapabilir. 8- Yapmakta olduğu işlerle ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri  satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen  işletebilir, satımını yapabilir. 9- Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir. 10- Bilumum teknik ve gayri teknik ev, otel, mağaza, ticarethanelerin ekipman ve  malzemeleri, parçaları, tüm bu konularla alakalı malzeme, parça, ekipmanların (ahşap,  metal, pvc plastik), tüm inşaat malzemelerinin toptan ve perakende alım satımı, imalat ve  montajı, ithalat ve ihracatını yapmak. 11- Kendi işinde kullanmak üzere her türlü nakil vasıta alabilir, satabilir, kiralayabilir.


Grinar Mimarlık İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Ümraniye, Şerifali Mahallesi, Tavukçuoğlu Caddesi, 218/4