GSD Denizcilik Gayrimenkul genel kurul toplantısı tescillendi! 

GSD Denizcilik Gayrimenkul genel kurul toplantısı tescillendi!  GSD Denizcilik Gayrimenkul genel kurul toplantısı tescillendi! 

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 6.933.382,13 TL 2019 yılı net karının 346.669,11 TL kadarının birinci tertip yasal yedeklere ve kalan 6.586.713,02 TL kadarının olağanüstü yedeklere ayrılmasına karar verildi...GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) şirket yönetim kurulunun 2019 yılı kar dağıtım önerisi hakkında açıklama yaptı.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 6.933.382,13 TL 2019 yılı net karının 346.669,11 TL kadarının birinci tertip yasal yedeklere ve kalan 6.586.713,02 TL kadarının olağanüstü yedeklere ayrılmasına karar verildi. 

Şirketin konsolide TFRS mali tablolarındaki 5.745 Bin TL 2019 yılı net zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına ve şirket konsolide TFRS mali tablolarında tamamı geçmiş yıl zararlarından karşılanmak üzere birinci tertip yasal yedeğe 347 Bin TL ayrılmasının olağan genel kuruluna önerilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin KAP açıklaması: 
Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında,
Şirketimiz'in yasal kayıtlarında yer alan, 6.933.382,13 TL 2019 yılı net karının 346.669,11 TL kadarının birinci tertip yasal yedeklere ve kalan 6.586.713,02 TL kadarının olağanüstü yedeklere ayrılması ve Şirketimiz'in konsolide TFRS mali tablolarındaki 5.745 Bin TL 2019 yılı net zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması ve Şirketimiz'in konsolide TFRS mali tablolarında tamamı geçmiş yıl zararlarından karşılanmak üzere birinci tertip yasal yedeğe 347 Bin TL ayrılmasının Şirketimiz'in 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

Tablo için tıklayın