Gül Çınar İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!  

Gül Çınar İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!  Gül Çınar İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Pendik'te 200 bin TL sermaye bedeli ile Rüstem Gül tarafından kuruldu. 


Gül Çınar İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Pendik'te 200 bin TL sermaye bedeli ile Rüstem Gül tarafından kuruldu. 

Gül Çınar İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu: 
İNŞAAT 1- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resim ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4- Türkiye cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarım ihalelerine katılmak, teklif verme, ihale şirkete kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5- Her türlü sanayi yapıları, fabrika binaları, atölyeler, depo, özel antrepo, çelik inşaat, bilumum prefabrik tesisatı yapımı ile montaj işleri yapmak. 6- Bilimum inşaat malzemeleri imal, ithalat, ihracat ve toptan ve perakende alım satımını yapmak. 7- İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak, resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, Lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, Pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. Bina dışı yapıların boyama işleri, binaların iç ve dış boyama işleri, tavan, seyyar bölmeler gibi iç tamamlama, yer ve duvar kaplama işleri. 8- Çelik konstrüksiyon, teknolojik teçhizat, vinç, galvanizli çelik konstrüksiyon imal etmek, mekanik ve ısı işlemlerini yapmak, her nevi metal işleme ile kaplama tesislerini kurup işletmek, her çeşit çelik konstrüksiyon inşaat, mühendislik, imalat ve tesis kurma işlerini yapmak ve yaptırmak. 9- Çelik imalatla ilgili makine yedek aksam imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 10- Her türlü madeni doğrama ve çelik konstrüksiyon işlerin taahhüt ve imalatını yapmak. 11- Her türlü çelik büküm iş alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. 12- Her türlü boru dikişli ve çelik çekme boru ve bunların bağlantı parçalarının alımı, satımı, ihracatını ve ithalatını yapmak. Şirket konusuna giren bu işlerin gerçekleşmesi için ; 1- Bilcümle gayrimenkuller üzerinde bina ve depolar inşa edebilir ettirebilir bu gayelerle kurulmuş depo ve tesisleri binaları satın alabilir yahut kiralayabilir bunları devir ve ferağ edebilir ayrıca bu gayrimenkuller üzerinde intifa irtifak ve sair haklar ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ile ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir, yine bunlar üzerinde mükellefiyeti ve mükellefiyet siz tasarruflarda bulanabilir. 2- Şirket hak ve alacakları tahsili için ayni veya şahsi her çeşit teminat alabilir, verebilir bunlarla ilgili olarak tapuda tescil ve terkin talebinde bulanabilir. 3- Yurt içinde ve yurt dışında yasalar çerçevesinde ve gerektiğinde izin almak kaydıyla her türlü gerçek veya tüzel kişilerle birlikte yeni şirketler kurabilir ve süreli yada süresiz ortaklıklara iştirak edebilir, icabında bu ortaklıklardan ayrılabilir. 4- Uzun, orta, kısa vadeli iç ve dış krediler temin edebilir ve kullanabilir. Şirket konusuna giren işlerle ilgili her türlü mümessilliklere ve acentelikler açabilir. Şirket dış ilişkiler gereği yurt dışında ve içinde her türlü fuar ve benzeri organizasyonlara katılabilir. Şirket konusuyla ilgili yatırımlar yapar, tanker, kuru yük gemisi ve tüm deniz araçları ile özellikle gemi sanayinde kullanılan vinçler, motorlar, donatım aletleri ve nakil vasıtaları ile benzeri araçları satıp, satın alabilir, kiralayabilir, gerektiğinde başkalarına kiralayabilir. 5- Şirket konusuyla ilgili bilcümle patent, ihtira beratı, know-how gibi gayri maddi hakları satın alabilir, kiralayabilir bir türlü hakları kendi adına ihdas ve tescil edebilir gerektiğinde satabilir ve başkalarına kiralayabilir. 6- Şirket amacını gerçekleştirmek için her ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Fatih Mh.Hürriyet Cd.No:37 A/1 Pendik