Gül Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Gül Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Gül Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Bakırköy'de 400 bin TL sermaye bedeli ile Tayfun Demir tarafından kuruldu. 


Gül Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Bakırköy'de 400 bin TL sermaye bedeli ile Tayfun Demir tarafından kuruldu. 

Gül Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır; 1.Her türlü inşaat ve taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7. Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak, Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 9.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 10.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 11.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 12.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 13.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 14. Faaliyet konusu ile ilgili olarak gayrimenkulü satın alma, takas veya hibe yoluyla elde edebilir ve kiralayabilir; bunları kiraya verebilir, satabilir. Kendi borçlarını ve/veya 3.şahısların borçlarını teminata bağlamak için; kendi gayrimenkulü üzerinde üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis ve fek edebilir, rehin, kefalet, teminat verebilir. Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak, gayrimenkul ve menkul haklarla ilgili intifa hakkı irtifak hakkı ve sükna hakları ile tüm tasarrufları ve zorunlu işlemleri icra edebilir; kendi menkul malları üzerinde borçlarına teminat olarak alacaklılar lehine veya üçüncü şahıslar lehine, rehinler ve işletme rehinleri tesis ve terkin edebilir.. 15.İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo, mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. 16.Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedebilir. 17.Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi işlerini yapmak. 18. Keza taahhüt konularındaki ve işleri için lazım olan makina teçhizat, malzeme ve emtianın yurt içinde satışını, yurt dışına ihracını, yurt dışından ithalatını, keza sahip olduğu makina ve malzemelerin yurt dışındaki taahhütleri dolayısıyla muvakkat ve kati ihracını yapar, konuları ile işlerde lisans,patent acentelik ve komisyonculuk anlaşmalar akdeder, lüzumlu ruhsat, imtiyaz işletme haklarını alır, kurulmuş ve kurulacak yerli veya yabancı şirketlere ortak olur. 19. Şirket gerek günümüzde mevcut olan gerekse ileride bulunacak olan, rüzgar akarsu ve güneş enerjiside dahil olmak üzere her çeşit kaynak madde ve malzemelerden yararlanmak üzere enerji elde ederek endüstrinin, ekonominin, toplumun yararına sunmak, bu enerjileri üretecek santraller kurmak, işletmek,enerji ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Şenlikköy Mah. Florya Cad. Demir Konakları Sit. A Blok N.70 A BAKIRKÖY