19 / 08 / 2022

Gülbay Group Mimarlık Bilişim İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Gülbay Group Mimarlık Bilişim İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Başakşehir'de 200 bin TL sermaye bedeli ile Aykut Baygın ve Mehmet Nurettin Gülümseyen ortaklığında kuruldu.Gülbay Group Mimarlık Bilişim İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Başakşehir'de 200 bin TL sermaye bedeli ile Aykut Baygın ve Mehmet Nurettin Gülümseyen ortaklığında kuruldu.

Gülbay Group Mimarlık Bilişim İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1.Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 2.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak satmak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar İşhanları fabrikalar ve her türlü inşaatlar yapmak satmak kiralamak kiraya vermek. 3.İnşaat ve gayri menkul sektöründe her türlü malzeme ve hammaddenin alınması satılması. gayri menkulün arsa,bina,fabrika,vb. pazarlanması alımı, satışı. 4.Her türlü mimarlık ve mühendislik hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, proje ve uygulamalarını yapmak. 5.Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. 6.Her türlü motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıt araçlarını, spor ve eğlence araçlarını,otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, tanker, TIR,minibüs, traktör, treyler, bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin, iş ve tarım makinaları ile akümülatör ve bunlara ait makine ve yedek parçalarını ve her türlü lastiklerini, otomotiv aksam ve parçalarını kiraya vermek, kiralamak, alımı ve satımı işlerini tüm boyutları ile yapmak, yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak bunların ithalatını, ithalat mutemetliğini ve ihracatını yapmak, yine bunların servis, bakım, onarım ve pazarlamasını yapmak, 7.Motorlu araçlar ile ilgili servis istasyonları kurmak ve işletmek, araç bakım, onarım, servis hizmetlerinde bulunmak, bunlarla ilgili yedek parça alım satımı yapmak, mevcut olan servis istasyonları ile sürekli veya geçici anlaşmalar imzalamak, 8.Her türlü pamuklu,yünlü,keten,ipek,suni deri,deri ve sentetik elyaftan mamul her türlü kumaşlardan her türlü iç ve dış giyim, her türlü tekstil ürünleri, giyim ve aksesuarlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 9.İnternet üzerinden ve direkt her türlü ürünü elektronik ticaret yolu ile alım satımı ithalatı ihracatı toptan veya perakende ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 10.İnsan ve malların kara, hava ve deniz taşımacılığını yapmak,bu amaçla gerekli olan tır filolarını kurmak, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, 11.Lojistik hizmetleri yapmak, bununla ilgili tesisler, depo ve antrepolar kurmak, 12.Yurt içinde ve yurt dısında turistik amaçlı geziler ve turlar ve hac organizasyonları  düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dısında konaklama, seyahat tasıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek.Seyahat acenteleri kurmak kurulmuş acentelere ortak olmak. Bilet satıs acentesi açmak.Her türlü turistik mekanların otel vb.kiralanması kiraya verilmesi ve isletilmesi.  13.Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak. paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Yolcu ve öğrenci taşımacılığı yapmak.Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek. 14-İnternet reklamcılığı, internet üzerinden her türlü reklam materyali, fotoğraf, film, müzik alım satımı, pazarlaması, dağıtımı, planlaması ve yayımı yapmak Sosyal Medya ve internet hizmetleri danışmanlığı yapmak, 15.Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak. 16.Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak. 17.Her türlü bilgisayar sistemleri ve cep telefon sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak. 18.Çoklu ortam ya da multimedya, animasyon, çizim, görüntü, grafik, metin, ses ve videoların bilgisayarda gösterilmesi, dosyalarda saklanması, bilgisayar ağından iletilmesi ve sayısal olarak işlenmesi ile ilgili her türlü işlemin yapılması üretilen sistemin, verinin,programın satılması, kiraya verilmesi 19.Reklam ajansı kurmak. Her türlü reklam işleri yapmak, reklam filmleri çekmek, ve bunlar ile iilgili olarak eşya promosyon ürünlerinin alımını satımını, ithalat ve ihracatını yapmak 20.Gazete Dergi,Radyo,Televizyon,vb. Tüm Yayınlar organlarında ve göresel ve işitsel mecralarda pano tabela vb. Her türlü reklam işleri ve yayınları yapmak, 21.Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.