16 / 08 / 2022

Gümüşhane Belediyesi'nden 19.1 milyon TL'ye satılık 29 dükkan!

Gümüşhane Belediyesi'nden 19.1 milyon TL'ye satılık 29 dükkan!

Gümüşhane Belediyesi, mülkiyeti Belediyeye ait olan, Gümüşhane ili, Hasanbey Mahallesi, Kıbrıs Caddesi'nde yer alan 29 dükkanı 19 milyon 120 bin 450 TL'ye satıyor...Gümüşhane Belediyesi tarafından, mülkiyeti Belediyeye ait olan, Gümüşhane ili, Hasanbey Mahallesi, Kıbrıs Caddesi'nde yer alan 29 dükkan 19 milyon 120 bin 450 TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 26 Şubat tarihinde saat 15:00'te gerçekleştirilecek. 

İlan metni:

GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait olan; Hasanbey Mahallesi Kıbrıs Caddesinde bulunan Modern Kapalı Pazar Yerindeki 29 Adet İş Yerlerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 47. Maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.

Gümüşhane Belediyesi nden 19.1 milyon TL ye satılık 29 dükkan!

Açıklama: Ek-1 olarak adlandırılan eklenti 5 Nolu bağımsız bölümün eklentisidir. 5 Nolu Bağımsız bölüm tapusu içerisinde yer almaktadır ve ayrıca bir tapu verilmeyecektir.

1- İhale 26 / 02 / 2021 tarihinde Cuma günü saat: 15:00 ‘de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılımcılardan istenecek belgeler:
İhaleye katılabilmek için;

Gerçek Kişiler:

İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı örneği/Fotokopisi,
Noter tasdikli imza sirküleri,
Nüfus müdürlüğünden onaylı adres belgesi,
Şartname Bedeli 250,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi,
Tabloda belirtilen geçici teminat bedelinin Gümüşhane Belediyesi adına alınmış Geçici Teminat Mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu (her bir iş yeri için ayrı ayrı),
Vekaleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
Belediye’ye borcu olmadığına dair yazı,
İhalede isteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermek (ihalede üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir), (ayrıca yukarıda belirtilen belgeleri ortakların her biri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)

Gümüşhane Belediyesi nden 19.1 milyon TL ye satılık 29 dükkan!

Tüzel Kişiler:

İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
Noter tasdikli imza sirküleri,
Onaylı adres belgesi,
Şartname Bedeli 250,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi,
Tabloda belirtilen geçici teminat bedelinin Gümüşhane Belediyesi adına alınmış Geçici Teminat Mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu (her bir iş yeri için ayrı ayrı),
Vekaleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
Belediye’ye borcu olmadığına dair yazı,
Ticaret sicil gazetesi,
İhalede isteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermek (ihalede üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir), (ayrıca yukarıda belirtilen belgeleri ortakların her biri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 47.Maddesine uygun olarak hazırladıkları tekliflerini 26/02/2021 Cuma günü saat 15:00‘e kadar Gümüşhane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edeceklerdir. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3- Konu ile ilgi ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birimi'nden temin edilebilir.

4- Son müracaat tarihi 26/02/2021 Cuma günü saat 15:00'ye kadar olup Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birimi'ne yapılacaktır.
İlanen duyurulur.