apartman defteri noter tasdiki

apartman defteri noter tasdiki

Posta yazarı Tamer Heper 'Apartman yöneticisiyim. Yılda bir kere toplantı yapılıyor ve bir karar alınıyor. Yılsonu karar defterini notere kapattırmak zorunda mıyız? Kat maliki toplantıya katılmadığında vekaletini kiracısına verebilir mi?' sorusunu yanıtladı.

Apartman defteri noterde kapattırılmak zorunda mı?

Posta yazarı Tamer Heper 'Apartman yöneticisiyim. Yılda bir kere toplantı yapılıyor ve bir karar alınıyor. Yılsonu karar defterini notere kapattırmak zorunda mıyız? Kat maliki toplantıya katılmadığında vekaletini kiracısına verebilir mi?' sorusunu yanıtladı.

Apartman yönetiminde defter tutma kimin görevidir?

Apartman yönetiminde tutulması gereken tek defter genel kurul defteri olarak karşımıza çıkıyor. Bu defterin net ve eksiksiz olarak doldurulması gerekiyor. Peki, apartman yönetiminde defter tutma kimin görevidir?

Apartman yönetiminde hangi defterler tutulur?

Apartman adına bir defter alınması ve bu deftere, toplantılar ile ilgili detaylar ve alınan kararlar kaydediliyor. Peki, apartman yönetiminde hangi defterler tutulur? Apartman defteri nasıl tutulur?

Genel kurul karar defteri kaybolursa ne olur?

Kat malikleri apartman yönetimi toplantısında alınan kararların genel kurul karar defterine yönetici tarafından işlenmesi ve noterde tasdik edilmesi gerekiyor. Peki, genel kurul karar defteri kaybolursa ne yapılır?

Apartman yönetimi muhasebesi nasıl tutulur?

Apartman yöneticisinin saklaması gereken belgelerden bir tanesi de apartman muhasebesi defteri oluyor. Peki, apartman yönetimi muhasebesi nasıl tutulur? Apartman yönetimi fatura kesebilir mi? İşte, apartman muhasebesi ile ilgili merak edilen hususlar..

Apartman defteri nasıl tutulur?

Apartman yönetiminin aldığı kararları, gelir ve gider tablosunu bir deftere kaydetmesi gerekiyor. Peki apartman defteri nasıl tutulur? Apartman defterine neler, nasıl yazılır? İşte sorularınızın yanıtı...

Apartman yönetimi defteri tutulmazsa ne olur?

Apartman yönetimi ile ilgili yasal hükümlerin bulunduğu Kat Mülkiyeti Kanununa göre, apartman yönetimi defteri tutulmazsa ne olur? Apartman yönetimi defteri tutmama cezası nedir? İşte yanıtı...

Apartman dairesinde müzik aleti çalınması yasak mıdır?

Komşuluk Hukuku çerçevesinde apartman dairesinde müzik aleti çalınması yasak mıdır? Apartman dairesinde müzik aleti çalmanın sınırları ve saatleri nelerdir? İşte komşuluk hukuku kapsamında yer alan esaslar...

Apartman kapıcıları ile yapılacak sözleşme!

Apartmanda günlük iş ve hizmetlerin yapılması için alınan kapıcı görevlisi ile yönetimin aralarında bir sözleşme imzalaması gerekiyor. İşte apartman kapıcıları ile yapılacak sözleşme bu haberde...

Apartman toplantısında oy hakkı!

Apartman için karar alınan genel kurul toplantılarında kat maliki olmayan; kiracıların alınacak kararlardaki oy hakkı nedir? İşte apartman yönetimi yönetmeliği kapsamındaki apartman toplantısında oy hakkı...

Apartman yönetim talimatı!

Apartman yönetimi, apartman sakinlerinin huzur ve sükun içinde yaşamaları için apartman yönetim talimatı hazırlayabilir. Bu talimatta uyulması gereken kurallara ve kurallara uyulmaması durumunda verilecek cezalara yer verilir...

Apartman yöneticiliği seçimi!

Kat Mülkiyeti Kanununa göre, yönetici atamasının zorunlu olduğu apartmanlarda, yönetici seçimi nasıl yapılıyor? Yöneticinin ne gibi görev ve sorumlulukları bulunuyor? İşte apartman yöneticiliği seçimi konusu...

Apartman yöneticiliği nasıl yapılır?

Apartmanda yönetim için, kat malikleri kurulu toplantısında seçim yapılıyor. Seçilen yönetici görev süresi boyunca bazı hak ve sorumluluklara sahip oluyor. Buna göre apartman yöneticiliği nasıl yapılır?

apartman defteri noter tasdiki

apartman defteri noter tasdiki apartman defteri noter tasdiki

Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun 'Apartman yöneticisiyim. Yılda bir kere toplantı yapılıyor ve bir karar alınıyor. Yılsonu karar defterini notere kapattırmak zorunda mıyız? Kat maliki toplantıya katılmadığında vekaletini kiracısına verebilir mi?' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...

Apartman yöneticisiyim. Yılda bir kere toplantı yapılıyor ve bir karar alınıyor. Yılsonu karar defterini notere kapattırmak zorunda mıyız? Kat maliki toplantıya katılmadığında vekaletini kiracısına verebilir mi?  
l N.D.

***

Okuyucuma kanun maddesini özetleyeyim: “Kat malikleri kurulu kararlarından başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfa, noter tasdikli bir deftere yazılır. Kararların altı, toplantıya katılan tüm kat maliklerince imzalanır.” Burada görüldüğü gibi kararların yazıldığı karar defteri, noter tasdikli olacak.

Yasanın bir başka maddesinde de “Yönetici kat malikleri kurulunun kararlarını, protokolleri,...