07 / 07 / 2022

arsa tevhid şartları

arsa tevhid şartları

Birbirine bitişik olan parsellerin birleştirilme işlemi tevhid olarak adlandırılıyor.Parsellerin birleştirilmesi için belirli şartlar aranıyor.Peki tevhid şartları nelerdir?Tapuda tevhid için gerekli evraklar nelerdir?

Emlak vergisinden muaf olma şartları nelerdir?  

Arsa, arazi, ev, işyeri gibi gayrimenkul sahibi olanlar ödemek zorunda oldukları emlak vergisinden muaf olabiliyor. İşte emlak vergisinden muaf olmanın şartları....

Gayrimenkulde şartlar değişti!

Gayrimenkul sektöründe şartlar değişti. Yatırımlarını arsa, konut veya ticari alanlara yapmak isteyenler karşılaşmak istemediği için ekspertiz raporu istiyor. Bu ihtiyaca cevap vermek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “taşınmaz değerleme sistemi” kuruluyor.

Petrol istasyonu açma şartları!

Bir arsa üzerinde petrol istasyonu açmak isteyen kimselerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Peki, petrol istasyonu açma şartları nelerdir? Petrol arsasının nasıl olması gerekir?

Yatırımcıya ruhsatı hazır arsa tahsis edilecek!

Şartları yerine getiren yatırımcıya ÇED izinlerinin bile devlet tarafından alındığı hazır arsa teslim edilecek. İhalelerde de vatandaş yararı gözetilecek, en çok para veren değil, en ucuz elektriği satacak firmalar öne geçecek.

Termik santral kurmak isteyenlere devlet hazır arsa verecek!

Şartları yerine getiren yatırımcıya ÇED izinlerinin bile devlet tarafından alındığı hazır arsa teslim edilecek. İhalelerde de vatandaş yararı gözetilecek, en çok para veren değil, en ucuz elektriği satacak firmalar öne geçecek.

OSB arsa tahsisi şartları!

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) 4562 sayılı Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, OSB arsa tahsisi şartları nelerdir?

Bizim Evler 6 ödeme planı şartları!

Bizim Evler 6 ödeme planı şartları kapsamında vade farksız 30 ay taksit uygulanıyor. İstanbul Avcılar Ispartakule'de inşa edilen proje 119 bin 414 metrekarelik arsa üzerinde yükseliyor.

Ispartakule Bizim Evler 6 ödeme şartları!

Bizim Evler 6 Residence'de daireler 2+1'den 5+1'e kadar farklı tipte dizayn edildi. Proje 119 bin 414 metrekare arsa üzerinde hayata geçiriliyor. İşte Ispartakule Bizim Evler 6 ödeme şartları...

İnşaat tamamlama kredisi şartları!

Bir arsa üzerinde inşa edilmeye başlanan ancak yarıda kalan yapı inşaatların tamamlanması için bankalar, inşaat tamamlama kredisi veriyor. Peki, inşaat tamamlama kredisi şartları nelerdir? İşte inşaat tamamlama kredisi..

İmar durumunu nasıl öğrenebilirim?

İmar durum belgesi kapsamında, ne kadar büyüklükte bir inşaata izin verileceği; inşa edilecek yapıların ne kadar yükseklikte olacağı, tevhid ve ifraz şartları; arsa üzerinde nasıl bir yapılaşma olabileceği görülebiliyor. Peki, imar durumunu nasıl öğrenebi

Arsa nasıl bölünür?

Tek bir kimsenin mülkiyetinde olan arsalar, yapılacak ifraz işlemi ile bölünebiliyor. Ancak arsa bölünmesi için bazı şartlar aranıyor. Peki, bir arsa üzerinde ifraz işlemi nasıl yapılır? Arsa nasıl bölünür?

Çankaya Lodumlu'da 11 arsa satışa çıkıyor!

Tevhid ve ifraz işlemi neticesinde 62 bin 761 metrekare yüzölçümlü arsa vasıflı 11 parsel ve düzenleme ortaklık payı olarak kullanılmak üzere bir parselde bulunan hissenin 6 bin 821 metrekarelik kısmı kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.

Arsa tevhid harcı 2015!

Tevhid, ifraz işleminin aksine birbirine bitişik olan birden fazla arsanın birleştirilmesi işlemine deniyor. Tevhid işlemi için ödenmesi gereken bedel her yıl yeniden belirleniyor. İşte, arsa tevhid harcı 2015!

arsa tevhid şartları Haberi

arsa tevhid şartları

Tevhid şartları nelerdir?

İmar kanununda da yer alan tevhid,iki veya daha fazla sayıda parselin tek bir parsel halinde birleştirilmesi anlamına geliyor.Kanuna göre,imar planlarında yol,yeşil saha,meydan,otoprak gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan gayrimenkullerin tevhidine izin verilmiyor.


Tevhid için aranan şartlardan biri imar parselasyon olanı tamamlanmış olan yerlerde yapılcak tevhidin bu plana uygun yapılması gerekiyor.İmar planı dışında kalan yerlerde yapılacak küçük ifrazlara izin verilemiyor.


Müracaat edildikten sonra tevhid veya ifraz, gayrimenkullerin üzerinde irtifak hakkı tesisi veya bu hakların terkini, İmar Kanun ve yönetmelik hükümlerine uygunluğu belediye encümenleri veya il idare kurullarınca onaylanıyor. 


Onaylama işlemi ise, müracaatın belediyelere veya valiliklere intikalinden itibaren en geç 30 gün içinde sonuçlandırılıyor ve tescil veya terkini için 15 gün içinde tapuya bildirildiriliyor.Tapu dairesi, tescil veya terkin işlemini bir ay içinde...