Atakule GYO dilovası arsası

Atakule GYO dilovası arsası

Atakule GYO'ya ait Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Köseler Mahallesi, 224 Ada, 16 numaralı Parselde yer alan arsaya ilişkin raporun 7.1. ve 7.2. maddesi revize edildi ve piyasa değeri değişmedi. 

Atakule GYO Kocaeli Dilovası arsası 2014 yıl sonu değerleme raporu!

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kocaeli Dilovası ilçesine bağlı Köseler Köyü'nde yer alan arsasının 2014 yıl sonu değerleme raporunu bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yazılı olarak bildirdi...

İsmail Tarman, Atakule GYO Yönetim Kurulu Başkanı oldu!

Atakule GYO Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkanlığı'na İsmail Tarman, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Murat Tarman seçildi. 

Atakule GYO 2021 yılı için denetim şirketini seçiyor!

Atakule GYO, 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verdi.

Atakule GYO 2020 yılı için kar payı dağıtmayacak!

Atakule GYO'nun 2020 yılı mali tablolarda dönem zararı oluştuğu için, ekli Kar Dağıtım Tablosunda gösterildiği üzere kar dağıtılmaması hususu Olağan Genel Kurul toplantısında onaylandı. 

Atakule GYO'nun ödenmiş sermayesi 263.3 milyon TL'ye çıkarılacak!

Atakule GYO'nun ödenmiş sermayenin 231 milyon TL'den 263 milyon 340 bin TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak bedelli 32 milyon 340 bin TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname yayınlandı. 

Atakule GYO sermaye artırımı fon kullanım raporunu yayınladı! 

Atakule GYO tarafından 12 Mart 2021 tarihli 904/1174 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor yayınlandı. 

Atakule GYO sürdürülebilirlik raporu!

Atakule GYO'nun sürdürülebilirlik faaliyetleri gerçekleştirirken, toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla sürdürülebilirlik raporu yayınlandı. 

Atakule GYO bağımsız yönetim kurulu üye adaylarını seçiyor!

Atakule GYO'nun bağımsız yönetim kurulu üye adayları Münire Barçın Kayaman ve Ramazan Onur Erim 25 Mart 2021 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak.

Atakule GYO 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Atakule GYO, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2020 yılı mali tablolarda dönem zararı oluştuğu için, kar dağıtılmaması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verdi. 

Atakule GYO 2020 yılı yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu!

Atakule GYO'nun 2020 hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporu şirket merkezinde ortakların incelenmesine sunuldu. 

Atakule GYO 2021 yılı bağımsız denetim kuruluşunu seçti!

Atakule GYO'nun 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.

Atakule GYO 2020 yılı faaliyet raporu!

Atakule GYO, 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020  dönemine ilişkin finansal raporunu, sorumluluk beyanını ve faaliyet raporunu KAP'ta yayınladı. 

Atakule GYO'nun çıkarılmış sermayesi 263.3 milyon TL'ye artırıldı! 

Atakule GYO'nun 300 milyon Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içinde 231 milyon Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle yüzd 14 oranında arttırılarak 263 milyon 340 bin Türk Lirası'na çıkarılmasına karar verildi.

Atakule GYO 2020 yılı kurum geçici vergi beyannamesi!

Atakule GYO tarafından Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait gelir tablosu, kurum geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunuldu. 

Atakule GYO dilovası arsası Haberi

Atakule GYO dilovası arsası

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) gayrimenkul değerleme raporu revizesi (Dilovası) hakkında açıklama yayınladı. 

Atakule GYO, Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Köseler Mahallesi, 224 Ada, 16 numaralı Parselde yer alan arsaya ilişkin düzenlenen 30 Aralık 2019 tarih ATA-1910102 sayılı Raporun 7.1. ve 7.2. maddesi revize edildi ve piyasa değeri değişmedi. Değerleme Kuruluşu tarafından 23 Haziran 2020 tarihinde revize edilen rapor yayınladı. 

Atakule GYO'nun KAP açıklaması:
Mülkiyeti Şirketimize ait Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Köseler Mahallesi, 224 Ada, 16 numaralı Parselde yer alan arsaya ilişkin düzenlenen 30.12.2019 tarih ATA-1910108 sayılı Raporun 7.1. maddesi revize edilmiş olup, piyasa değerinde bir değişiklik olmamıştır.

Değerleme Kuruluşu tarafından 23.06.2020 tarihinde revize edilen Rapor ekte yer almaktadır.

Dosya için